Ondwerwijslezing Windesheim

Zwolle – Is passend onderwijs een kans of probleem voor docenten, teams en bestuurders? Deze vraag staat centraal op de Onderwijslezing op 18 maart.

 

Sinds 1 september 2014 is het bij wet geregeld: alle scholen zijn verplicht kinderen en jongeren een bij hun leerbehoeften en mogelijkheden passend onderwijsaanbod te doen. Dat roept veel discussie op en vaak gaat het dan over de risico’s en de bedreigingen, over leraren die zo veel niét kunnen, over kinderen die het slachtoffer dreigen te worden als er geen plaats voor hen is in een speciale school. Tijdens de Onderwijslezing verkennen we vooral de kansen die passend onderwijs biedt.

 

Hoofdlezingen
De hoofdsprekers zijn Lydia Krabbendam, hoogleraar onderwijsneuropsychologie aan de Vrije Universiteit; en Dolf van Veen, hogeschoolhoofddocent passend onderwijs en jeugdzorg bij Windesheim. Krabbendam neemt leerlingen als uitgangspunt en vertelt over hun diversiteit in leren en ontwikkeling. Van Veen focust op leraren en hun kracht en professionalisering.

Mini-symposia
Voorafgaand aan de hoofdlezingen kunnen deelnemers één van de drie mini-symposia volgen, waarin we de kansen voor passend onderwijs vanuit verschillende invalshoeken belichten en er ruimte voor discussie is:

  1. ‘Professionaliseren van leraren voor passend onderwijs in het mbo’
  2. ‘Gepersonaliseerd leren met gebruik van ICT’
  3. ‘Visioenen van passend onderwijs waarin elk talent telt’

In het randprogramma is er de gelegenheid om kennis te nemen van actuele informatie over ontwikkelingen rond passend onderwijs en professionaliseringsmogelijkheden voor leraren. Natuurlijk zijn er zoals altijd muzikale intermezzo’s en sluiten we het programma af met een diner zodat deelnemers contacten kunnen onderhouden of aangaan.

Tijd, locatie en aanmelden
De Onderwijslezing is op 18 maart 2015 in het Auditorium van Windesheim, Campus 2-6 in Zwolle, en duurt van 14.00 tot 20.00 uur. Aanmelden kan tot en met 15 maart op windesheim.nl/onderwijslezing. Deelname is gratis.

Artikel delen: