Werkatelier voor buitenruimte Vogellanden

Zwolle – Samen nadenken over de toekomstige inrichting van de buitenruimte is wat Vogellanden, centrum voor revalidatie en bijzondere tandheelkunde in Zwolle, graag wil. Het revalidatiecentrum heeft vorig jaar haar hoofdgebouw uitgebreid. De uitbreiding is ten koste gegaan van een deel van de huidige oefentuin. Er moet daarom worden nagedacht over een nieuwe inrichting van de buitenruimte.

Het revalidatiecentrum wil dit moment aangrijpen om samen met cliënten, medewerkers, bewoners van woonwijk Pierik en de gemeente, na te denken over de toekomstige inrichting van de buitenruimte van het centrum. De thema’s groenbeleving, tuin als therapieruimte, ecologie en medegebruik door bewoners van de woonwijk Pierik zijn hierbij het uitgangspunt. Tijdens een werkatelier op 13 maart a.s. worden de kansen en mogelijkheden voor de herinrichting van het buitenterrein van Vogellanden op papier gezet. Bij dit werkatelier is een afvaardiging van medewerkers en revalidanten van Vogellanden, bewoners van de woonwijk Pierik, medewerkers van de gemeente Zwolle en medewerkers van AtelierOverijssel aanwezig. Alle inbreng en ideeën worden verzameld.

Uw inbreng is welkom
Helaas is het niet mogelijk om alle belangstellenden en buurtbewoners uit te nodigen voor het werkatelier. Toch is Vogellanden benieuwd naar wat u van de eerste ideeën vindt. Mogelijk heeft u nog goede tips. U bent daarom van harte uitgenodigd om op vrijdag 13 maart om 16:00 uur de presentatie van de eerste plannen uit het werkatelier bij de wonen in de centrale hal van Vogellanden aan de Hyacinthstraat 66a in Zwolle.
Artikel delen: