Uniek initiatief Windesheim, PThU en VU

Geloof, cultuur en samenleving. Dat is waar het om draait bij twee samenwerkende bacheloropleidingen van Christelijke Hogeschool Windesheim, de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en de Vrije Universiteit (VU). Het unieke van de opleidingen is dat studenten in de eerste anderhalf jaar grotendeels samen colleges volgen – deels bij Windesheim in Zwolle, deels bij de PThU in Kampen. Ook in de tweede fase van de opleiding kunnen studenten volop gebruik maken van de mogelijkheden van beide opleidingen.

De twee voltijdopleidingen zijn nieuwe varianten binnen de al bestaande hbo-bacheloropleiding Godsdienst-Pastoraal Werk van Windesheim en de wo-bachelor Theologie Plus van de PThU. Studenten schrijven zich in voor óf de hbo-bacheloropleiding óf de wo-bacheloropleiding en ontvangen het bijbehorende diploma. Kenmerkend voor beide opleidingen is de aandacht voor en reflectie op de wisselwerking tussen religie en cultuur en de functie van geloof c.q. levensbeschouwing in de samenleving.

Naast het gezamenlijke studieprogramma kennen de bacheloropleidingen elk een eigen specifiek studieprogramma. Hbo-studenten volgen praktijkgerichte modules; wo-studenten richten zich op het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. Bovendien kunnen studenten over en weer modules volgen. Ambitieuze hbo-studenten verdiepen zich in bepaalde wo-modules en wo-studenten die meer praktijkgericht willen studeren, volgen hbo-modules. De extra modules verzwaren wel het studieprogramma.

De twee bacheloropleidingen sluiten prima aan op diverse masters van de PThU en de VU en bieden perspectief op verschillende oude en nieuwe beroepen op het brede terrein van geloof, cultuur en samenleving. De eerste studenten starten in september 2008.

Artikel delen:

Reageer