Geen stop op schieten van ganzen

Zwolle – Gedeputeerde Staten van Overijssel gaat voorlopig het schieten van ganzen in en nabij natuurgebieden niet stoppen. De Raad van State had de provincie gevraagd voor 1 maart te reageren op een handhavingsverzoek ingediend door Vogelbescherming Nederland.

Volgens de Vogelbescherming heeft de provincie in strijd gehandeld met de Natuurbeschermingswet door het schieten toe te staan zonder vergunning. Het provinciebestuur meent dat het te weinig tijd krijgt van de Raad van State om een afgewogen besluit te nemen, meldde ze donderdag. De ganzenjacht in de winter is omstreden. De provincie verloor in januari een kort geding. De rechtbank in Zwolle schortte het jagen tot 1 maart op. De Vogelbescherming stapte vervolgens naar de Raad van State. De natuurorganisatie wilde voorkomen dat vanaf deze maand weer geschoten wordt op ganzen.

Onduidelijk is of voor het schieten van ganzen in en nabij Natura-2000-gebieden een vergunning nodig is. De provincie meldde in de zitting bij de Raad van State dat onderzoek daarnaar op 1 maart kon zijn afgerond. Dat blijkt dus nu niet het geval. De jacht is inmiddels weer voortgezet, bevestigde een woordvoerder van de provincie. (ANP).

Artikel delen: