Kinderen zoeken pleeggezin: informatieavond

Zwolle – Rick woont nu nog op een groep maar wil heel graag naar een gewoon gezin. Een gezin waar het gezellig is, waar hij vaste mensen om zich heen heeft en waar hij kan leren zelfstandig te worden. Net als Rick zijn er meer kinderen die een plek nodig hebben. Hiervoor zijn pleeggezinnen nodig die deze kinderen voor korte of langere tijd willen opvangen. Iets voor u?  

Trias Jeugdhulp houdt dinsdag 17 maart  een informatieavond voor mensen die belangstelling hebben voor pleegzorg. Wilt u meer weten over de verschillende vormen van pleegzorg en hoe u pleegouder kunt worden? U bent van harte welkom om vrijblijvend deze avond te bezoeken. Adres: Trias, locatie de Valkenberg, Herfterlaan 33, 8026 RC Zwolle, start 19.30 uur. Graag aanmelden via voorpleegouders@trias-groep.nl of via (038) 456 46 00.

 

Over Trias

We kijken altijd vanuit het kind en het gezin. Want we geloven in ‘het gewone, alledaagse

leven’. In het ondersteunen en versterken van het kind, de jongere en het gezin in hun eigen omgeving: thuis of dichtbij huis. Waarbij we het belangrijk vinden om jeugd en gezin in hun eigen kracht te zetten en vooral preventief en in een vroegtijdig stadium te (be)handelen. Van opvoedadvies tot intensieve zorg, we streven er altijd naar om maatwerk te leveren. Warmte en persoonlijke aandacht staan daarbij voorop. Trias is met 350 praktijkgerichte professionals en ruim 450 pleeggezinnen actief in stad Zwolle, Noordwest Overijssel, Vechtdal, Salland en Twente. www.trias-groep.nl.

Artikel delen: