Vogelwerkgroep zoekt vrijwilligers

Zwolle – Overzwaluwen zijn echte koloniebroeders die steile zandwanden opzoeken om in te nestelen. De vogels graven met hun poten een diep gat van soms wel zestig tot negentig centimeter diep. Het vrouwtje legt op de grond met wat veertje en strootjes 4 tot 5 eieren die 15 dagen bebroed worden. Vervolgens duurt het nog 18 dagen voordat de jonge vogels uitvliegen. Meestal wordt daarna nog een legsel grootgebracht voordat ze weer wegtrekken naar hun overwinteringsgebied. Het is bekend dat Oeverzwaluwen erg honk vast zijn. Ze keren steevast terug naar hun broedplaats van het jaar ervoor.

image003.jpg
Foto: Hans Nederhand

In Zwolle zijn twee Oeverzwaluwwanden van beton, de ene staat bij de sekdoornplas en de ander staat in de Milligerplas, gelegen in de noord oost kant. Komende zaterdag gaat de Vogelwerkgroep Zwolle, dit is werkgroep van de KNNV afd Zwolle, het jaarlijks onderhoud uitvoeren in de Milligerplas. Er staat een betonnen wand in het water waarin 258 nestgaten bevinden. De nestgangen die gegraven zijn moeten ontdaan worden van nest materiaal waarin zich parasieten hebben gevestigd. Deze parasieten hebben nadelige gevolgen op het broedsucces. Daarnaast moet de nest gang weer worden opgevuld. Indien mensen het leuk vinden om mee te helpen dan kunt men zich opgeven bij Erwin de Visser, 06-23207002 na 18 uur of per email knnv.vwgzwolle@gmail.com De werkzaamheden beginnen om 10 uur tot ongeveer 15 uur. Er wordt gezorgd voor wad pak en andere materialen.

Artikel delen: