Gemeente Zwolle voert servicegaranties in

De gemeente Zwolle werkt continue aan een betere dienstverlening. Binnenkort worden de zogenoemde servicegaranties ingevoerd. Hierbij doet de gemeente een belofte over de kwaliteit van dienstverlening die een klant of burger mag verwachten. Dat betekent bijvoorbeeld dat men bij een bezoek op afspraak aan de publieksbalie binnen 5 minuten geholpen moet worden.

Burgemeester Meijer is blij met de servicegaranties: “Het garandeert de klant dat ze binnen een bepaalde termijn geholpen worden en het dwingt de organisatie dat ook te bewerkstelligen. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt, daar gaat het om.” Wanneer de afspraken uit de servicegarantie niet worden gehaald krijgt de klant een tegemoetkoming. Deze kan, afhankelijk van het product of de dienst, bestaan uit een kleine attentie, een VVV-bon of nog iets anders. Dit zal altijd gepaard gaan met een mondeling of schriftelijk excuus. Nu worden voor zeven producten of diensten een servicegarantie afgesloten.

In de loop van 2008 wordt dit aantal uitgebreid. Het gaat nu om de volgende diensten of producten:

·         De klant krijgt minimaal 4 weken van te voren bericht als zijn of haar reisdocument verloopt.

·         De klant wordt bij een bezoek op afspraak aan de publieksbalie binnen 5 minuten geholpen.

·         Na aanvraag kan een rijbewijs of reisdocument binnen 5 dagen worden opgehaald.

·         Op melding over de openbare ruimte wordt binnen 3 werkdagen actie ondernemen. De actie varieert van terugbellen tot het oplossen van het probleem tot alles wat daar tussen ligt.

·         Op een aanvraag kosten levensonderhoud wordt binnen 8 tot 13 weken beslist.

·         Elke controle van de milieu-inspectie wordt binnen twee weken afgerond met een brief.

·         Op een aanvraag van kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen wordt in de verkorte procedure uiterlijk 31 maart beslist.

Artikel delen:

Reageer