Marietje Kessels Project wijst kinderen de weg

Zwolle – Verbeter het welzijn en welbevinden van kinderen op de basisschool en zet preventief in op kindermishandeling. Dat is de gedachte  die ten grondslag ligt aan het Marietje Kessels Project (MKP). Dit wetenschappelijk effectief bewezen trainingsprogramma wordt aangeboden door Stichting Vechterweerd en is ontwikkeld voor de leeftijdsgroep van plm. 10 tot 14 jaar. Met als belangrijk aandachtspunt een grotere mentale weerbaarheid van de jongens en meisjes.  

 

mkp_3.jpeg 

 

Voor ‘mentale weerbaarheid’ kan ook worden gelezen: zelfvertrouwen, geloof in je zelf, assertiviteit, doorzettingsvermogen. Wat met het MKP wordt nagestreefd, komt er simpel gezegd op neer dat kinderen goed in hun vel zitten. Het programma wordt aangeboden en uitgevoerd in samenwerking met gemeentelijke overheden en onderwijsinstellingen. Ook in het komende schooljaar 2015 – 2016 kunnen alle scholen zodoende weer deelnemen aan het MKP.

Recept voor vertrouwen in jezelf en de ander

Het vergroten van de weerbaarheid kan een goed middel zijn voor het terugdringen van een misstand waar veel kinderen onder lijden: pesten, binnen en buiten de school. Tijdens het Marietje Kessels Project wordt er sterk ingezet op het groepsproces, en vooral: het positief beïnvloeden van dat proces – houd rekening met elkaar, wees eerlijk tegen elkaar, weet waar de grenzen liggen, maar geef die grenzen ook duidelijk aan. Een weerbaar kind houdt rekening met anderen en kan grenzen aangeven. Het heeft allemaal, direct of indirect, te maken met het verschijnsel pesten en met het bestrijden daarvan.

 

Zet kinderen in beweging  

Het MKP trainingsprogramma heeft naast een psychologisch, ook een fysiek aspect. Dit onder het motto: zet kinderen in beweging.  De praktijk laat zien dat kinderen het beste leren en zaken het snelste ‘oppikken’ door ze te ervaren. Door het fysieke aspect leren jongens en meisjes bovendien dat zij letterlijk kunnen leunen en bouwen op elkaar. Zo ontstaat en groeit vertrouwen in een ander.

 

De rol van de school 

Bij dit alles speelt de school een centrale rol. Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar 2015 – 2016 nodigt Vechterweerd in samenwerking met de gemeente Zwolle, scholen daarom nadrukkelijk uit om deel te nemen aan het project. Net als in voorgaande jaren hebben veel scholen met instemming gereageerd, en aangegeven om in de komende periode samen met MKP aan de slag te gaan.  

 

Zwolle doet mee aan MKP 

Ook gemeentelijke overheden zien het belang van MKP en leveren graag een bijdrage om het trainingsprogramma uit te voeren op zoveel mogelijk scholen.  Subsidies vanuit de gemeente en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid maken het dan ook voor alle scholen mogelijk om deel te nemen aan deze weerbaarheidstraining. 

Artikel delen: