‘Digitale technologie verrijkt gymles’

Zwolle – Het lectoraat Bewegen, School en Sport van Windesheim concludeert op basis van onderzoek dat digitale middelen het bewegingsonderwijs sterk kunnen verbeteren.

 

De afgelopen twee jaar onderzocht het lectoraat de rol en betekenis van innovatieve digitale technologie in het bewegingsonderwijs. De focus lag daarbij op het motorisch leergedrag van kinderen en de mogelijkheden die digitale technologie kan bieden. Twee apps en multimediale leskaarten zijn concrete middelen die de onderzoekers ontwikkelden waarmee docenten de motorische leerprocessen en het spelgedrag van kinderen kunnen verbeteren. De instrumenten helpen docenten bij het geven van feedback en het analyseren en structureren van lessen. Leerlingen krijgen op hun beurt inzicht in hun eigen kunnen en gaan zelfstandiger aan de slag. Lector dr. Ivo van Hilvoorde: “Zo verrijkt digitale technologie de gymles.”

Eindeloos veel mogelijkheden

Aan de ontwikkeling van de apps en leskaarten ging een uitgebreide analyse van vele technologische mogelijkheden vooraf. Van Hilvoorde: “Het aantal apps over bewegen, gezondheid en sport is enorm. En zijn vooral apps die de gezondheid monitoren of apps met prestatierelevante parameters. Maar de meeste digitale tools sluiten niet aan bij vakdidactische uitgangspunten. Daarom is het van belang om professionals te betrekken bij de ontwikkeling en dat zij het onderscheid kunnen maken tussen pedagogisch zinvolle en minder zinvolle toepassingen.”

 

Symposium ‘Van tikken naar taggen 2015’
Op 25 maart is er op Windesheim het symposium ‘Van tikken naar taggen 2015’ waar bezoekers als primeur de beschikking krijgen over de apps en leskaarten. In twaalf verschillende workshops leren deelnemers hoe zij deze digitale instrumenten kunnen inzetten in de praktijk.Het symposium is tevens de afsluiting van het onderzoeksproject ‘Digitalisering in de gymles’. In januari 2014 werden de tussentijdse resultaten en perspectieven van het onderzoek gepresenteerd in het 
boek ‘Van tikken naar taggen’

 

Opbrengsten en uitdagingen
Op het symposium bespreekt Ivo van Hilvoorde de opbrengsten van het gehele onderzoeksproject. Wat waren de belangrijkste vragen en wat zijn de belangrijkste uitkomsten en inzichten? Vervolgens staat hij stil bij nieuwe uitdagingen voor de toekomst. Professor dr. Hans van der Mars (Arizona State University, Verenigde Staten) gaat in op de beslissingen die gymleraren en sportcoaches moeten nemen over het gebruik van digitale technologie in hun dagelijkse werk.

 

Belangstellenden kunnen zich tot en met 22 maart aanmelden voor het symposium op windesheim.nl/vantikkennaartaggen. Er zijn nog enkele plekken vrij.

Artikel delen: