PvdA zoekt ervaringsdeskundigen nieuwe zorg

Zwolle – De PvdA Zwolle wil inzicht hebben in de kwaliteit van de zorg nu er per 1 januari gewerkt wordt door de gemeente met sociale wijkteams. Daarvoor voert ze gesprekken met Zwollenaren die in de praktijk ervaring hebben met de veranderingen in de zorg. De PvdA wil weten hoe mensen de veranderingen ervaren, plaatste advertenties en oproepen en zocht zelf mensen op. De afgelopen weken zijn de eerste gesprekken geweest.

Fractievoorzitter Eefke Meijerink: "We beseffen ons dat de reacties nu vooral gaan over de invoering van de verandering maar we houden contact met mensen en ook volgend jaar zoeken we mensen weer op, zo hopen we een goed beeld te krijgen. Een eerste conclusie is dat de invoering hectisch en druk is en dat mensen soms in onzekerheid zitten over de zorg die ze nodig hebben, want de zorgvraag is niet ineens veranderd per 1 januari. Ook blijkt dat er geen grote paniek is, dat mensen het fijn vinden dat er gewoon iemand thuis langs komt of dat je makkelijk even binnen loopt bij het wijkteam in de buurt. En we hebben gelukkig ook nog niemand gesproken die niet de zorg kreeg die hij of zij nodig heeft".

Een Zwolse die zich door haar langdurige ziekte zorgen maakte over haar studie en haar werk kreeg iemand van het sociaal wijkteam op bezoek: "Hij luisterde naar mijn hele verhaal en gaf aan wat hij zelf op ging pakken en wat de gemeente kan doen en ook wat ik zelf kan doen. Ik voel me daardoor nu al gesteund terwijl we elkaar alleen nog maar gesproken hebben. Wat ook zo leuk is was dat hij aangaf dat hij alle tijd had, daardoor durfde ik ook echt mijn verhaal te vertellen".

Een medewerker van de RIBW is ook positief over de nieuwe aanpak. "Vroeger werkten we ‘uurtje-factuurtje’, terwijl we nu met trajectfinanciering werken waardoor maatwerk geleverd kan worden. Zo kunnen we nu echt doen wat nodig is. Wel zien we onzekerheid bij cliënten die nog niet weten waar ze volgend jaar aan toe zijn, wij proberen die onzekerheid weg te nemen maar ook voor ons is nog niet alles duidelijk".

Een geïnterviewde gezinsvoogd geeft aan dat er sinds januari meer maatwerk geleverd kan worden. Er wordt meer naar de mogelijkheden gekeken in plaats van naar de tekortkomingen en ouders krijgen meer regie. Zij zegt wel dat er bij cliënten onduidelijkheid bestaat over hoe de zorg geïndiceerd gaat worden, omdat het een nieuwe situatie is. Dit kost soms veel tijd.

De PvdA wordt regelmatig gebeld, maar relatief veel door professionals daarom is de PvdA nu echt actief op zoek naar mantelzorgers en zorgvragers die hun verhaal willen delen. Meijerink: "Tot nu toe hebben dertien zorgvragers of mantelzorgers de partij gebeld of gemaild, dat vinden we heel waardevol maar niet genoeg. In juni willen we een goed beeld hebben van de invoeringsperiode zodat we dan ook aan ons College van B&W mee kunnen geven wat goed gaat en waar we extra aandacht voor willen. De PvdA gelooft echt in de transitie waarbij de gemeente meer zorgtaken heeft voor haar inwoners. Maar je moet het tempo waarin je veranderingen doorvoert wel goed in de gaten houden, iedereen moet de tijd krijgen mee te veranderen".

De komende tijd blijft de PvdA Zwolle gesprekken voeren. Zwollenaren die als ervaringsdeskundige hun ervaringen willen delen kunnen bellen naar 06-45358545 of mailen naar zorginzwolle@gmail.com

Artikel delen: