Preventieve ondersteuning jeugd gewaardeerd

Zwolle – Een aantal bestaande projecten in Zwolle dat succesvol bijdraagt aan het voorkomen en vroegtijdig aanpakken bij problemen voor jongeren wordt wat burgemeester en wethouders betreft voortgezet.

De initiatieven sluiten goed aan bij de uitgangspunten die de gemeente heeft voor jeugdhulp: inzetten op eigen kracht, het gebruik van vrijwillige inzet en een preventieve insteek waardoor (grotere) problemen worden voorkomen. De projecten dragen zo bij aan de transformatie van de jeugdhulp. In totaal is hiervoor een bedrag van ruim 265 duizend euro beschikbaar.

De activiteiten waar het om gaat zijn divers. Alle zetten ze in op het voorkomen van de inzet van zwaardere jeugdhulp.

Partners
Zwolle werkt, nu de jeugdhulp onder verantwoordelijkheid van de gemeente is gekomen, samen met de partners in de stad en de regio aan innovatieve manieren om kinderen en jongeren beter te kunnen ondersteunen. Preventie is daarbij een belangrijke manier om (grote(re)) problemen te voorkomen. In aanloop naar die effectieve en efficiënte manier van werken worden de nu ondersteunde initiatieven voortgezet.

Projecten

Het gaat om de volgende projecten:

– School’s Cool: een programma dat gericht is op voortijdige schooluitval en -verlaten.
– Maatjesproject Match: ondersteunt jongeren bij het vinden van hun plek en het maken van keuzes.
– De Fakkelteit: via hiphop worden jongeren aangesproken en gecoacht op het ontwikkelen van hun talent en hun weerbaarheid.
– LEFF; stimuleert kinderen en hun ouders om gezonder te leven, om zo overgewicht tegen te gaan.
– Make It: stimuleert jongeren om onderwijskwalificaties te halen en een baan te vinden.
– Aanpak ernstige overlast jongeren: zet in op het (weer) op het rechte pad krijgen van ontspoorde jongeren.

Artikel delen: