Nieuwe master in bewegingsonderwijs

Zwolle – Windesheim start in september de tweejarige master Physical Education and Sport Pedagogy voor professionals die de jeugdsport en het bewegingsonderwijs een impuls kunnen geven.

Welzijn kinderen gebaat bij meer sport en bewegen
Als kinderen op jonge leeftijd sporten en bewegen, hebben zij daar de rest van hun leven profijt van. Met plezier bewegen is niet alleen belangrijk voor de motorische ontwikkeling, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan sociale en cognitieve vaardigheden. Kinderen opvoeden in en door sport vraagt om professionals die weten wat er voor kinderen toe doet en hoe zij daaraan optimaal kunnen bijdragen. Dat vraagt om een pedagogische kijk op sport en bewegen. Docenten die het verschil maken
Onderwijs in bewegen is belangrijk en vraagt om docenten die het verschil kunnen en willen maken. En wat voor het onderwijs geldt, geldt ook voor de jeugdsport. Het verhogen van de kwaliteit van deze professionals sluit aan op het advies van de Onderwijsraad, die aandringt op een uitbreiding van het aantal masteropgeleide docenten. Professionals die de master hebben gevolgd zullen in hun rol als pedagogisch professional een spilfunctie vervullen binnen en buiten de school en kunnen daarbij het belang van het kind centraal stellen.

Praktijkgericht onderzoek
Een belangrijke vaardigheid die de student leert tijdens de opleiding is de uitvoering van praktijkgericht onderzoek. Hiermee kan hij in samenwerking met betrokken partijen oplossingsgericht werken en vanuit het perspectief van kinderen en jongeren bijdragen aan het verwerven en benutten van nieuwe kennis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over motorisch leren, een veilig sportklimaat, het gebruik van iPads in de gymles, het effect van beweeggames, groepsdruk en buitensluiting, ethisch verantwoord sporten, etc. Bij dergelijk praktijkonderzoek staat het welzijn van het kind centraal en vormt een pedagogische benadering het uitgangspunt. De master biedt daarnaast de tools om op overstijgende wijze zaken te beoordelen, zoals de inpasbaarheid van allerlei door de overheid geïnitieerde beweegprogramma´s en hun effect op het bewegen en sporten op school en in de vrije tijd.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over de master Physical Education and Sport Pedagogy op www.windesheim.nl/bewegen

Artikel delen: