Regio Zwolle wil blijven groeien

Zwolle – Meer dan 21 duizend extra banen, een economische groei van 7 procent tot 2020 en een extra Bruto Regionaal Product van 1,3 miljard euro. Regio Zwolle, al jaren een van de economisch best presterende gebieden van Nederland, heeft de ambitie om de komende jaren te blijven groeien. De thema’s waarop Regio Zwolle zich richt tot 2020 zijn vernieuwend ondernemen, menselijk kapitaal en grenzeloos ondernemen.

 

regio_zwolle.jpg

 

19 gemeenten, verspreid over de provincies Overijssel, Drenthe, Gelderland en Flevoland, met in totaal 650.000 inwoners en 324.000 arbeids­plaatsen – is een krachtige regionale economie. De betrokken overheden zetten zich samen met de ondernemers, onderwijs en onderzoeksinstellingen ten volle in om de kansen voor werk en ondernemerschap te blijven benutten. In een schrijven aan de politieke partijen die binnenkort deelnemen aan de provinciale verkiezingen brengen Regio-Zwollevoorzitter Henk Jan Meijer (de burgemeester  van Zwolle) en Henk ten Hove, de voorzitter van de Economic Board van de Regio Zwolle het belang van de onderlinge samenwerking, met een belangrijke rol voor de provincies, onder de aandacht.

 

Agenda

De zogenoemde aanbiedingsbrief geeft een overzicht van de uitgangspunten en ambities van de Regio Zwolle. Deze periode wordt onder het motto verbinden, verbreden en versnellen een agenda opgesteld met drie thema’s: economische ontwikkeling, sociale innovatie, en positionering en verbinding.

 

Economisch

Voor het thema ‘economische ontwikkeling’ is de inzet tot 2020 al geformuleerd. Hoofddoelstelling is groei van het Bruto Regionaal Product en de werkgelegenheid. Vernieuwend ondernemen krijgt onder meer vorm in het verder versterken van het innovatienetwerk en het ondersteunen van open innovatiecentra rond Kunststof, Health en Agrofood. Het menselijk kapitaal wordt onder meer versterkt door vraaggestuurde onderwijsvernieuwing, duizend (leerwerk)plaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking maar ook door aandacht voor het middenkader. En grenzeloos ondernemen biedt onder de vlag van bijvoorbeeld Nextport kans nieuwe markten aan te boren. Bovendien wordt werk gemaakt van de vestiging van meer buitenlandse ondernemingen in de regio.

 

Betrokkenheid

De 19 gemeenten investeren de komende jaren ongeveer 15 miljoen euro per jaar in de regionale economie. In de aanbiedingsbrief wijzen Meijer en Ten Hove namens de Regio Zwolle erop dat ook vanuit de vier provincies een langjarige inhoudelijke en financiële betrokkenheid nodig is om de ambities en (innovatie)infrastructuur te realiseren.

Artikel delen:
Reacties 6
 1. >:(Echte VVD verkiezingsretoriek. Tja en wij weten langzamerhand wat de beloftes van de VVD waard zijn. Al die VVD politici met de brede witte glimlach en inhoudloze beloftes, je weet wat er van komt, niets


  ⚠️ Meld

 2. Dit klopt in elk geval

  Al die VVD politici met de brede witte glimlach en inhoudloze beloftes, je weet wat er van komt, niets

  Dat over beloftes en verkiezingsretoriek ook 😮


  ⚠️ Meld

 3. Groei en alles komt weer goed wordt ons steeds verteld. Maar blijvende groei in een beperkte ruimte (de aarde) is simpelweg onmogelijk. Daar hoef je geen econoom voor te zijn. Economische groei gaat ten koste van ruimte, mens, grondstoffen en natuur. Dat kan niet blijven doorgaan.

  Dit systeem is failliet. Tijd voor een ander systeem, zonder verspilling.


  ⚠️ Meld

 4. Met 650.000 inwoners op landelijk 16,8 mln hebben we een aandeel van ca. 4% in NL..
  Maar een brutoproduct van 1,3 mld op landelijke 850 mld is maar 0,15% aandeel in NL.
  Daar is dus nog ruimte op te opvullen.


  ⚠️ Meld

 5. De Wolden lijkt mij op de verkeerde plek te staan. Boven de Wolden zie je duidelijk de contouren van de voormalige gemeente de Wolden.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.