IJsselheem verkleint huishoudelijke dienst

Zwolle – De zorg in Nederland verandert. Woonzorgconcern IJsselheem past haar dienstverlening aan op de ontwikkelingen in de zorgsector en de veranderende klantvraag. Als gevolg van de maatregelen van staatssecretaris Van Rijn zullen ouderen vanaf 1 juli 2015 minder huishoudelijke hulp toegewezen krijgen. IJsselheem anticipeert daarop door de huishoudelijke dienst te flexibiliseren en te verkleinen. Dientengevolge wordt tien procent van de medewerkers in de huishoudelijke dienstverlening met ingang van 15 maart 2015 boventallig.

 

Op donderdag 12 maart zijn de mensen die het betreft door hun leidinggevende geïnformeerd. Eind januari 2015 is de voorgenomen inkrimping van de huishoudelijke dienst al besproken met de medewerkers. De uitvoering vindt plaats conform het Sociaal Plan dat IJsselheem heeft vastgesteld in overleg met de vakbonden. De Ondernemingsraad van IJsselheem heeft aan dit overleg deelgenomen. Cliënten die dit wensen, kunnen huishoudelijke hulp bij IJsselheem blijven afnemen. Al dan niet met een indicatie vanuit de Wmo. IJsselheem zorgt dat zo veel mogelijk de vertrouwde medewerker bij de cliënt blijft komen. Daar waar dit niet mogelijk is, wordt gezorgd voor een goede overdracht aan een andere medewerker.

 

Begeleiding van medewerkers

Door het mobiliteitsbureau van IJsselheem worden de boventallige medewerkers gedurende een half jaar zorgvuldig en individueel begeleid. Uitgangspunt is mensen van werk naar werk te begeleiden.

Het komende half jaar blijven zij in principe hun werkzaamheden verrichten. Zij krijgen gelegenheid tot en ondersteuning bij het solliciteren. Wie wil kan workshops en trainingen volgen om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. IJsselheem heeft daarvoor een budget.

 

Cijfers

Bij IJsselheem werken 2.044 mensen. Samen gaat het om 1.013 fte (fulltime eenheden). Daarvan zet IJsselheem 78 fte in voor de huishoudelijke dienst. Deze dienst wordt nu met 10 % afgebouwd. Het gaat om 29 medewerkers die allen in deeltijd werken. 

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Het is gewoon een ordinaire bezuiniginsmaatregel! Hoe moeten de ouderen met minder tijd nu zien dat hun woning schoon blijft?


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.