Nieuwe trainingsvorm voor ‘Tenniskids’

Zwolle – Vorig jaar kondigde de sportkoepel NOC*NSF aam dat het ledenaantal van de aangesloten sportbonden over de afgelopen jaren sterk is gedaald. Dit is een landelijk trend, waarbij de grootste klappen vielen bij de tennisbond. Weliswaar is tennis nog steeds de tweede grootste sport van ons land, maar het is duidelijk dat er iets moet gebeuren om deze trend te keren. Ledenwerving is dus van groot belang, maar nog belangrijker is om nieuwe leden te behouden.

Uit onderzoek blijkt dat vooral jeugdige tennissers vroegtijdig afhaken. Dit komt mede doordat kinderen op dezelfde wijze trainen als volwassenen met dezelfde ballen en op dezelfde baan. Maar voor kinderen is de baan te groot en zijn de ballen te hoog en te hard. Hierdoor zijn ze meer met ballen rapen bezig en verliezen ze hun interesse in het spel. Het nieuwe trainingsprogramma ‘Tenniskids’ voor kinderen tot en met 12 jaar gaat anders te werk. In de categorieën Rood, Oranje en Groen, corresponderend met hun leeftijd, kunnen kinderen op baantjes van aangepast formaat spelen.

Niet alleen de banen zijn aangepast, maar ook de materialen. Zachtere ballen in de drie overeenkomstige kleuren en spelvormen op hun eigen niveau. De didactische methode van de tennisleraren gaat uit van het spelende kind. Vaardigheden als rennen, springen, balanceren, coördinatie, gooien en vangen zijn heel belangrijk om tot een optimale sportontwikkeling te komen. Kinderen worden op deze manier meer uitgenodigd en geprikkeld zichzelf te ontwikkelen in de tennissport. Het succes van deze aanpak blijkt niet alleen uit de enthousiaste reacties van de kinderen maar ook uit die van de ouders. Er is een duidelijke toename in aanmeldingen en een afname in afhaakeffect. 

 

Om de kinderen ook een teamgevoel te geven is aan de verschillende kleurfasen een competitiesysteem verbonden. Meer wedstrijden spelen zorgt namelijk voor meer interesse in de sport en meer enthousiasme. Daarnaast krijgen de kinderen meer binding met de club. 

Tijdens de Open Dag op zaterdag 21 maart a.s. zullen de tennisleraren deze nieuwe tennisvorm demonstreren. Iedereen is welkom. Men kan dan met eigen ogen zien met welk enthousiasme de kinderen reageren op deze vernieuwde leermethode. 

Het adres van de tennisvereniging is de Haersterveerweg 2-B, 8034 PK Zwolle

Telefoon:06 41786517.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Dit is niet nieuw mensen. Bij TC91 Stadshagen spelen de kinderen al jaren op kleinere velden, met zachtere ballen, etc.

    Goed om de tennissport te promoten, de jeugd heeft immers de toekomst!

    Vanuit motorisch oogpunt is tennis voor veel kinderen (zeker met het huidige gym-onderwijs op scholen) geen eenvoudige sport om te leren. Vergt dus best een bepaalde mate van doorzettingsvermogen en ook dat is een mooie leerschool.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.