Extra geld voor ondersteuning mantelzorgers

Zwolle – De gemeenteraad van Zwolle heeft besloten structureel een bedrag van € 450.000,- vrij te maken voor mantelzorgondersteuning en –waardering. Om hiervoor de juiste keuzes te maken is een onderzoek in 2014 uitgevoerd onder 2000 mantelzorgers. Onderzoek

De meeste mantelzorgers geven in het onderzoek aan de zorg goed aan te kunnen. Een aantal ervaart het zorgen regelmatig als te zwaar of voelt zich overbelast. Vooral werkende mantelzorgers vinden de combinatie werk en mantelzorg zwaar. Mantelzorgers hebben behoefte aan informatie over financiële regelingen, respijtzorg, acute hulp bij crisis, hulp bij het aanvragen van zorg.

Per 1 januari 2015 is de financiële waardering, het zogenoemde mantelzorgcompliment, van de Sociale Verzekeringsbank vervallen. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor het waarderen van mantelzorgers. Het onderzoek heeft inzicht gegeven hoe mantelzorger gewaardeerd willen worden.

Meer dan de helft van de mantelzorgers vindt het belangrijk om waardering en erkenning te krijgen vooral van degene voor wie ze zorgen. Daarnaast stellen ze erkenning van de gemeente Zwolle ook op prijs. De gemeente wil hier gehoor aan geven maar heeft nog niet besloten in welke vorm. Het kan door een bos bloemen, cadeaubon of een verwendag. De jaarlijkse dag van de mantelzorg om mantelzorgers in het zonnetje te zetten wordt In Zwolle voortgezet.

Om de positie van mantelzorgers te verbeteren en te versterken gaat de gemeente Zwolle trainingen aanbieden, om beter om te gaan met de (emotionele) belasting en het stellen van hun grenzen.

De gemeente wil de positie van de mantelzorger in het gesprek met de professionele zorg zoals het Sociaal wijkteam versterken. Door mantelzorgers uitdrukkelijk te betrekken bij de gesprekken met hulpvragers wordt de kennis en ervaring van de mantelzorger goed benut, kan de mantelzorger aangeven wat hij/zij zelf nodig heeft en kan de belasting van de mantelzorger in de gaten gehouden worden.

De druk op de mantelzorger kan soms te hoog worden. Dan is het goed dat er tijdelijke vervanging voor deze zorgtaken komt. Er zijn al verschillende vormen van deze zogenoemde respijtzorg in de stad aanwezig. Niet alle mantelzorgers zijn hiervan op de hoogte, of zij weten niet dat ze hiervoor in aanmerking komen. De mogelijkheden voor respijtzorg worden de komende periode breder onder de aandacht gebracht. Evenals de mogelijkheden voor andere vormen van ondersteuning en trainingen.

Het Steunpunt Mantelzorg is hierin een belangrijke partner. Het Steunpunt Mantelzorg Zwolle stelt een plan voor de uitvoering van de waardering en ondersteuning van mantelzorgers.

Artikel delen: