Voor de zomer meer duidelijk over kraakpanden

Zwolle – Door de VVD fractie is n.a.v. de brand in het kraakpand aan de Schoolstraat 64 een aantal vragen gesteld met betrekking de kraakpanden aan de Schoolstraat, Harm Smeengekade en Kanonsteeg welke in eigendom zijn bij de gemeente Zwolle.

Het College is van mening dat er mogelijk onveilig gehandeld is, maar dat dit niet direct als gevolg van illegale bewoning kan worden aangemerkt. "Het is immers niet zo, dat personen die illegaal een woning bewonen zich per definitie onveilig gedragen." De gekraakte panden in eigendom bij de gemeente Zwolle zijn reeds vele jaren gekraakt. Om deze situatie op te heffen dient de eigenaar aan te tonen dat zij het gekraakte het dringend ten behoeve van enige ontwikkeling nodig heeft. Voor de locatie Schoolstraat 64 heeft de gemeente (als eigenaar) en de kraker (als gebruiker) een brief van bouwtoezicht inzake “het voornemen tot onbewoonbaarverklaring” ontvangen. Dit publiekrechtelijke traject wordt door de gemeente gevolgd en waar mogelijk worden de juridische mogelijkheden opgepakt om de (kraak) situatie op te heffen.

De Schoolstraat maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van het gebied Langenholterweg/ Schoolstraat. Deze ontwikkeling is een combinatieontwikkeling met de Geert Grootestraat. De ontwikkeling aan de Geert Groottestraat genereert inkomsten waardoor de ontwikkeling aan de Langenholterweg financieel haalbaar wordt. De belangrijkste reden waarom er nog niet gestart is met een bestemmingsplanprocedure om de ontwikkeling van beide gebieden mogelijk te maken, is het feit dat de ontwikkelaar nog in gesprek met een belegger is. In de laatste gesprekken geeft de ontwikkelaar wel aan dat er schot begint te komen in de gesprekken met de belegger.

“Vanuit de gemeente hebben wij aangegeven dat wij vinden dat er voor de zomer van 2015 wel sprake moet zijn van duidelijke voortgang. Over ontwikkelingen rondom de Kanonsteeg is op dit moment geen informatie te verschaffen.”

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Ik vind dit echt een neverending zuchtverhaal worden. Als omwonende ontvangen we al jaren brieven over de ontwikkeling van woningen aan de Langenholterweg. Welke eigenlijk altijd neerkomen op: We hebben plannen, maar gaan deze voorlopig niet uitvoeren. Ik trek dan ook zeer in twijfel of het verdwijnen van het kraakpand aan de Schoolstraat het ‘op zo ingewikkelde proces’ ten goede gaat komen. Ik denkt inmiddels, eerst zien dan geloven…


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.