Groene plannen bij de Vogellanden

Zwolle – Groene plannen en creatieve ideeën in overvloed. Het werkatelier dat op 13 maart werd georganiseerd door Vogellanden in samenwerking met AtelierOverijssel was een groot succes. Het werkatelier was bedoeld om de kansen en mogelijkheden voor de herinrichting van het buitenterrein van Vogellanden te inventariseren en binnen één dag te komen tot schetsen en een plan van aanpak. Een afvaardiging van medewerkers en revalidanten van Vogellanden, bewoners van de woonwijk Pierik, medewerkers van de gemeente Zwolle en medewerkers van Landschap Overijssel waren hierbij aanwezig.

groen_verbindt.jpg 

Gezamenlijk inventariseerden ze kwaliteiten, kansen, knelpunten en wensen. Deze vormen samen de basis van de uiteindelijke schetsen en een plan van aanpak. Binnenkort wordt er een voorlichtingsavond georganiseerd voor buurtbewoners en andere belangstellenden zodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om kennis te nemen van de plannen. Daarbij is er mogelijkheid tot inspraak. Vogellanden wil actief beleid voeren om de zorg meer met groen en natuur te verbinden. Zij wil daarbij nadrukkelijk de buurt en andere samenwerkingspartners betrekken.

Artikel delen: