Strategische wateragenda gepresenteerd

Zwolle – Hoe kan Zwolle de komende periode letterlijk en figuurlijk vormgeven aan de opgaves rondom water(risico’s) verantwoord vormgeven?

 

De uitgangspunten en praktische invulling daarvoor zijn te vinden in de Zwolse Wateragenda. Een agenda, omdat de Overijsselse hoofdstad inzet op dynamische samenwerking en maatwerk. Met de agenda kan slim worden ingespeeld op actuele initiatieven.Namens het Zwolse college van burgemeester en wethouders heeft wethouder Ed Anker de agenda met de titel ‘Zwolle stroomt!’ gepresenteerd. Binnenkort buigt de Zwolse gemeenteraad zich over het collegevoorstel.

Speerpunten

De Zwolse Wateragenda brengt de trends en ontwikkelingen in beeld op het gebied van water en (aanpassen aan het) klimaat. In samenhang worden de Zwolse hoofddoelstellingen ‘veiliger en robuuster’, ‘duurzamer en efficiënter’ en ‘aantrekkelijker en levendiger’ gekoppeld aan drie speerpunten voor de komende drie jaar:

– Het ontwikkelen van de Zwolse strategie voor klimaatadaptatie

– Het organiseren van de water- en klimaatrobuuste ontwikkeling van de stad

– De water- en klimaatopgaven aangrijpen voor de duurzame ontwikkeling van Zwolle

De doelstellingen en speerpunten sluiten onder meer aan bij de landelijke Deltabeslissingen, en bereiden de Overijsselse hoofdstad voor op klimaatveranderingen, waardoor de kans op overstromingen en extreem weer toeneemt. Als stad in een delta is water voor Zwolle een factor om terdege rekening mee te houden.

 

Kansen

Wethouder Ed Anker benadrukt dat Zwolle vooral de kansen ziet die water biedt: “We hebben de termen ‘aantrekkelijker en levendiger’ niet voor niets als doelstelling. Water biedt kansen voor natuur, recreatie en toerisme, en voor de kwaliteit van leven en werken in onze stad.” De wethouder geeft ook aan dat er dringende opgaves zijn: “Om een klimaatbestendige regio te worden moet veel werk verzet worden. Daarvoor hebben we breed draagvlak nodig en moeten we slim samenwerken.”

De Wateragenda is breed te raadplegen, onder meer via de website van de gemeente (www.zwolle.nl) Water – en klimaatinitiatieven in de stad zijn te www.proeftuinwater.nl/klimaatactieve-stad.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. “De doelstellingen en speerpunten sluiten onder meer aan bij de landelijke Deltabeslissingen, en bereiden de Overijsselse hoofdstad voor op klimaatveranderingen, waardoor de kans op overstromingen en extreem weer toeneemt.”

    wel of niet doen???

    Mist iemand in dit topic het woord waterschap??


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.