Ontwikkeling Zwolle gestimuleerd

Zwolle – Zwolle blijft inspelen op economische kansen voor de stad en de regio. Om een bloeiende, aantrekkelijke stad voor werknemers en werkgevers te blijven stellen burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor de komende jaren in te zetten op projecten in de clusters ‘health and care’, ‘nieuwe materialen’ en ‘logistiek’. Het gaat dan om drie lopende projecten: het Health Innovation Park (HIP), het Polymer Science Park en in de Havenregio Zwolle-Kampen-Meppel.

 

hip_zwolle.jpg 

 

Het college stelt de gemeenteraad voor tot en met 2018 nog 450 duizend euro beschikbaar te stellen voor de drie projecten, per project 1,5 ton. Mede door de inzet dan Zwolle ontwikkelt zich een innovatief ondernemersklimaat en wordt de werkgelegenheid bevorderd. Binnen de Regio Zwolle, het samenwerkingsverband tussen 19 buurgemeenten in dit deel van het land, worden deze kansrijke economische sectoren gefaciliteerd om van nog waardevoller te functioneren.

 

Health Innovation Park

Het Health Innovation Park (HIP) is de centrale speler op het snijvlak van zorg, kennis en ondernemerschap in de Regio Zwolle. Ondernemers, zorgorganisaties, kennisinstellingen, zorgverzekeraars en overheden gebruiken het HIP voor als kennis- en ondersteuningsnetwerk. Het HIP richt zich op transitie van de tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg en op het vergroten van de zelfredzaamheid, en op het vernieuwen en optimaliseren van bedrijfsprocessen en medische toepassingen.

 

Polymer Science Park

Het Polymer Science Park (PSP) zet een volgende stap in haar ontwikkeling. Het PSP heeft de ambitie zich te ontwikkelen als loket voor ondernemers met technisch inhoudelijke vragen op het gebied van industrieel toegepaste kunststoftechnologie. PSP is daarbij ook een belangrijk kennisplatform, en een leerwerkplek voor studenten. Startups en andere bedrijven biedt PSP onderdak. Met een centrale positie voor PSP kan Regio Zwolle uitgroeien tot dé kunststofregio.

 

Logistiek

Logistiek wordt in de Regio Zwolle inmiddels ook stevig aan de weg getimmerd. Speerpunten daarbij zijn het vergroten van de sociaal-economische effecten door de verbetering van de infrastructuur en bereikbaarheid, het organiseren van een regionaal havenbedrijf, het realiseren van meer lading en vervoer over het water, betere profilering en het stimuleren van kennis en innovatie. De regio is het afgelopen jaar op de Logistieke Kaart van Nederland gestegen van de 20e naar de 8e plek.

 

Eigen benen

Burgemeester en wethouders van Zwolle vinden de financiële bijdrages nu nodig omdat de projecten nu nog in fase zitten waarin op eigen benen staan erg risicovol is. De verwachting is dat met deze bijdrages de doelstellingen geborgd worden en de projecten in een volgende fase de bijdrage  niet meer nodig hebben.

 

Actueel

In een schrijven aan de gemeenteraad en de stad informeren burgemeester en wethouders hen nu over het actuele economische krachtenveld in Zwolle en de regio. De bijdrages aan HIP, PSP en logistiek passen bij de inzet van Zwolle op kansrijke ontwikkelingen om de economische toppositie te versterken. Andere belangrijke onderdelen van het Zwolse economische beleid zijn onder meer accountmanagement, gerichte dienstverlening, acquisitie om bedrijven te verleiden zich in Zwolle te vestigen, een dynamisch startersbeleid, actie inzetten op het minimaliseren van kantorenleegstand, het vitaal houden van de Zwolse binnenstad en op een effectief georganiseerde arbeidsmarkt.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Dit is wel heel erg ambitieus allemaal, ik moet het allemaal eers5tv nog maar zien.
    Laten we nou eerst eens klein beginnen en proberen het Zwolse winkelgebied “Het Eiland” weer nieuw leven in te blazen voordat we ons vertillen aan zulke ingewikkelde processsen.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.