Verkeershinder door werkzaamheden station

Zwolle – In verband met werkzaamheden aan de zuidkant van het station wordt de Hanzelaan van 7 april t/m 29 mei 2015 afgesloten voor al het verkeer. De werkzaamheden zijn nodig om op 27 juni de nieuwe reizigerstunnel in gebruik te kunnen nemen.

hinder_hanzelaan.jpg

Voorbereidende werkzaamheden
Voordat de nieuwe reizigerstunnel in gebruik kan worden genomen, moet het plein waarop de tunnel aan de zuidkant uitmondt, zijn ingericht voor de ontvangst van reizigers. De oude, verlaten voetgangerstunnel wordt gesloopt. Kabels en leidingen – waaronder een hoogspanningskabel die nu onder de grond op de oude voetgangerstunnel ligt – moeten op de gewenste diepte worden gelegd voor de nieuwe reizigerstunnel.

Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren is de Hanzelaan in de periode van 7april t/m 29 mei ter hoogte van de uitgang van de oude voetgangerstunnel volledig afgesloten.

Gevolgen afsluiting voor het verkeer

Voetgangers en fietsers
Het station is tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Voetgangers en fietsers worden met borden de juiste kant op verwezen.

Fietsparkeren
De fietsenstallingen aan de Hanzelaan zijn gedurende de afsluiting beperkt beschikbaar. Op het Lübeckplein wordt daarom een tijdelijke stalling ingericht met fietsklemmen van ProRail uit Delft. Daar zijn 1.000 fietsklemmen vrijgekomen na de opening van het nieuwe station met fietsenstalling.

Na afloop van de werkzaamheden aan de Hanzelaan worden de klemmen ingezet om de capaciteit van de stallingen aan de Oosterlaan en Hanzelaan uit te breiden.

Gemotoriseerd verkeer
De Hanzelaan is van beide kanten toegankelijk tot aan de afsluiting (zie kaart). Bevoorrading van bedrijven aan het Lübeckplein kan plaatsvinden vanaf de Koggelaan.

Parkeren
De parkeergarages Pas de Deux en Lübeckplein blijven tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk bereikbaar.

Bushaltes
De bushaltes worden tijdelijk verplaatst naar de Koggelaan. Daar komt ook een opstelplaats voor touringcars van reisorganisaties.

Op de hoogte blijven
Via www.zwolle.nl/hanzelaan kunnen belangstellenden op de hoogte blijven van de werkzaamheden. Wie meer wil weten over de ontwikkelingen in de spoorzone kan terecht op www.zwolle.nl/spoorzone

Artikel delen: