College heeft motie niet uitgevoerd

De SP denkt dat het college een motie van de gemeenteraad niet uitvoert. Tijdens de behandeling op 11 juni 2007 van het raadsvoorstel over de sluiting van openbare basisschool het Turfschip is er een motie door de raad aangenomen over het opnemen van ondersteuning en begeleiding voor de kinderen en ouders van Het Turfschip bij de overgang naar een nieuwe school. Daarbij moest de Werkgroep Toekomst OBS het Turfschip worden betrokken bij de invulling van de ondersteuning en begeleiding naar deze andere school.

Na contacten met de Werkgroep Toekomst OBS het Turfschip blijkt dat deze werkgroep tot op heden niets heeft gehoord van de gemeente Zwolle of OOZ (Openbaar Onderwijs Zwolle) aangaande de ondersteuning en begeleiding. Het is nu oktober 2007. In september 2007 zijn de eerste leerlingen reeds overgestapt naar een andere school. Het lijkt erop dat de motie niet door het college (danwel OOZ) is uitgevoerd. Daarom wil de SP nu weten waarom de motie niet is uitgevoerd en wat hiervan de reden is.

Artikel delen:

Reageer