Uitslag waterschapsverkiezingen Groot Salland

Zwolle – Waterschap Groot Salland maakte donderdagavond 19 maart de voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen bekend. Het opkomstpercentage voor Groot Salland (49%) is bijna verdubbeld ten opzichte van de laatste waterschapsverkiezingen in 2008. Water Natuurlijk is volgens de voorlopige uitslag met 5 zetels opnieuw de grootste partij.   

 

In 2008 was het opkomstpercentage voor de waterschapsverkiezingen bij Groot Salland 25,7 procent. De opkomst is dit jaar een stuk hoger: 49.0%. Dijkgraaf Herman Dijk is zeer tevreden met dit opkomstpercentage: “De kiezer kon voor het eerst echt naar de stembus voor de waterschappen en tegelijkertijd ook voor de Provinciale Statenverkiezingen. Die combinatie heeft vast bijgedragen aan het hogere opkomstpercentage. Juist in onze IJssel-Vechtdelta is betrokkenheid van inwoners bij  waterbeheer erg belangrijk. Ik ben dan ook heel blij dat er veel mensen gebruik hebben gemaakt van hun stemrecht om het nieuwe waterschapsbestuur te kiezen.”

 

Water Natuurlijk grootste partij

Bij Waterschap Groot Salland deden zeven partijen mee aan de verkiezingen: Water Natuurlijk, CDA, ChristenUnie, Sallandse Gemeentebelangen, SGP, VVD en de Algemene Waterschapspartij. Volgens de voorlopige uitslag is Water Natuurlijk opnieuw de grootste partij in het waterschapsbestuur met 5 zetels. 

 

Voorlopige uitslag: aantal zetels per partij (t.o.v. 2008)

Water Natuurlijk 5 zetels (-1)

CDA 3 zetels (-1)

ChristenUnie 3 zetels (+1)

Sallandse Gemeentebelangen 2 zetels (-)

SGP 1 zetel (-)

VVD 2 zetels (+1)

Algemene Waterschapspartij 1 zetel (-)

 

Definitieve uitslag

Maandag 23 maart worden om 10.00 uur de definitieve verkiezingsuitslagen bekendgemaakt. Op dat moment is er volledige duidelijkheid over de verdeling van de restzetels en voorkeurstemmen. 

 

Fusie

Als de provincies daar mee instemmen, gaan Waterschap Groot Salland en waterschap Reest en Wieden per 1 januari 2016 fuseren. In het conceptreglement voor het nieuwe waterschap wordt uitgegaan van een bestuur van 29 leden, waarvan 21 zetels worden bezet door de nu gekozen leden van beide waterschappen. Groot Salland krijgt in dat nieuwe bestuur naar verwachting dertien zetels. Dat zijn op basis van deze voorlopige uitslag de volgende partijen voor Groot Salland: Water Natuurlijk (4), CDA (3) ChristenUnie (2), Sallandse Gemeentebelangen (1), VVD (1), Sallandse Gemeentebelangen (1) en AWP (1). Alle partijen van Groot Salland die nu in het bestuur zitten, komen dus terug na de fusie. 

Artikel delen:
Reacties 12
 1. Stop deze onzinverkiezingen! Waterschap: heel belangrijk, stemmen op partijen/standpunten/mensen die vrijwel niemand kent: ONZIN


  ⚠️ Meld

 2. Het waterschap gewoon onderbrengen bij de provincie en daar een gedeputeerde de belangen er van laten behartigen .Nu krijg je een lijst met zoveel namen waarvan je er geen eentje van kent .


  ⚠️ Meld

 3. Waterschappen zijn niet aan provinciegrenzen gebonden en derhalve ook niet zomaar op te delen en onder te brengen bij de huidige provincies.
  De beoogd fusiepartner van ‘ons’ Waterschap Groot Salland, Reest en Wieden te Meppel, heeft een werkgebied dat een deel van Drenthe en de Kop van Overijssel omvat.
  Waterschap Vechtstromen gaat over het water in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe en zelfs een heel klein stukje Gelderland.

  Er wordt wel naar gestreefd om de Waterschappen en de provincies in de toekomst te laten samensmelten, maar dan naar 5 Landsdelen, zoals te lezen is op de Wikipediapagina over de Waterschappen:

  In het Regeerakkoord 2012 staat voor de lange termijn het perspectief van vijf landsdelen in plaats van twaalf provincies, en samenvoeging van de waterschappen met de landsdelen. Op middellange termijn wordt gestreefd naar een opschaling tot tien à twaalf waterschappen. Verder is afgesproken dat de waterschapsverkiezingen gaan plaatsvinden op de dag van de verkiezingen voor provinciale staten en dat de waterschappen uit de Grondwet verdwijnen.  ⚠️ Meld

 4. ruik eens aan mijn vinger? Ruikt lekker naar vvd / pvda/ cda / d66 etc.

  zal ik de vinger er bij jou insteken en roeren? heb je dan een baantje voor mij bij de overheid in raad van bestuur zodat ik met veel gelul en weinig doen de 150 ton per jaar kan verdienen?

  Ja, roer maar fijn. Mmmmm, lekker.


  ⚠️ Meld

 5. Opkomst lager dan provinciale staten… Blijkbaar nemen mensen wel de moeite naar de stembus te komen, maar is deze verkiezing zo onzinnig dat ze toch niet op waterschap stemmen.


  ⚠️ Meld

 6. K. Bakker: 150 ton nog wel, in cijfers ??15.000.000,00. 😮

  Wat is er gebeurd dat je je overheidsfrustratie zo graag wilt ventileren?


  ⚠️ Meld

 7. D66 loopt voor met het vooruitdenken hoe dat beter kan las ik.
  Gerard Schouw, Tweede Kamerlid D66 schreef een artikel in “eigen huis” dat me aanspreekt. Komt erop neer dat het waterschap naar de provincie kan. citaatje “al die instanties, met belastingen”.
  En “kan dat anno 2015 niet slimmer”.

  Alleen tsja, er blijkt zelfs een ‘unie van waterschappen’ te zijn, die natuurlijk de boel zo lekker wil houden. (Grootverdieners ?) Voor veranderingen zal vast een stevig breekijzer nodig zijn, wel heel erg noodzakelijk. ’t is niet meer van deze tijd immers.  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.