Rekenkamers Zwolle en Kampen doen onderzoek

Zwolle – De rekenkamers van de gemeenten Zwolle en Kampen onderzoeken gezamenlijk of het in 2013 opgerichte Shared Service Centre aan de vooraf gestelde verwachtingen voldoet. Het Shared Service Centre (SSC) is inmiddels een jaar daadwerkelijk verantwoordelijk voor onder meer ICT en de personeels- en salarisadministratie van beide gemeenten en de provincie Overijssel. Het is de eerste keer dat de rekenkamers gezamenlijk een onderzoek uitvoeren.

Het initiatief voor het onderzoek kwam van de Rekenkamercommissie van Zwolle. Deze commissie bestaat uit gemeenteraadsleden van verschillende partijen die namens de hele raad onderzoek doet naar de effectiviteit en efficiëntie van maatregelen die de raad zelf heeft genomen. Na een inventarisatie van mogelijke onderzoeksonderwerpen bij alle fracties, besloot de rekenkamer onderzoek te doen naar het Shared Service Centre.

De samenwerking met de rekenkamer van Kampen lag in dit geval voor de hand:

het SSC is een samenwerking tussen Zwolle, Kampen en Overijssel en doet voor de deze drie organisaties het beheer en de ontwikkeling van ICT, de inkoop en de personeels- en salarisadministratie. De gemeenten en provincie wilden door het centraal regelen van deze taken de kwaliteit ervan vergroten en de kosten verlagen, bijvoorbeeld door betere inkoopvoorwaarden te realiseren bij het samen inkopen van producten. Het SSC heeft een formatie van 84 fte en de totale kosten in 2015 bedragen € 12,3 miljoen.

In het onderzoek gaan de rekenkamers na of het SSC op een goede manier is opgericht en ingericht en of de doelstelling van meer kwaliteit tegen lagere kosten hiermee ook echt gerealiseerd kan worden.

De rekenkamers hebben de opzet van het onderzoek afgestemd met Rekenkamer Oost, die voor de provincie onderzoeken uitvoert. Voor de uitvoering van het onderzoek naar het SSC is een adviesbureau in de arm genomen. De verwachting is dat de resultaten van het onderzoek voor de zomervakantie bekend zijn.

Artikel delen: