Vrijwilligers gezocht voor terminale patiënten

Zwolle – Informele Zorg van Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! zoekt vrijwilligers die bij terminale patiënten in Hattem en Zwolle willen waken en eenvoudige verzorging willen bieden. Met name tijdens de nachten is deze inzet van vrijwilligers nodig.

"De hulp kan variëren van de patiënt in en uit bed helpen tot ’s nachts waken terwijl de familie slaapt. Ook bied je als vrijwilliger een luisterend oor wanneer dat gewenst is", zegt Mieke Voswijk, coördinator Terminale Zorg van Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!, die sinds 2007 ook in Hattem vrijwillige terminale zorg coördineert. Dat gebeurt in samenwerking met Stichting vrijwillige hulpdienst Voor Mekaar in Hattem.

 

Betrokkenheid
Er is behoefte aan vrijwilligers die zich betrokken voelen bij hun werk, het belangrijk vinden dat een terminaal zieke thuis kan worden verzorgd en de naasten van de patiënt willen ontlasten. De vrijwilligers verrichten geen medische of huishoudelijke taken, maar uitsluitend hulp bij de persoonlijke verzorging van de patiënt.
"De vrijwilligers hoeven geen specifieke vooropleiding te hebben. Gevoel en aandacht voor mensen is één van de belangrijkste voorwaarden", zegt Voswijk.

Hoe vaak een vrijwilliger wordt ingezet, is afhankelijk van de aanvragen voor ondersteuning die – vaak ad hoc – binnenkomen. Bovendien wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en wensen van de vrijwilliger zelf.

Cursus voor vrijwilligers
Vrijwilligers krijgen kosteloos een cursus aangeboden die bestaat uit zes bijeenkomsten die meestal in de avond worden gepland. Aansluitend wordt de driedelige cursus transfertechnieken (zoals het in en uit bed helpen van de patiënt) gegeven. Daarnaast is er elke twee maanden een ‘terugkomavond’ voor alle vrijwilligers en zijn er themabijeenkomsten over relevante onderwerpen, zoals ziektebeelden. 

Meer informatie
Neem voor meer informatie over dit vrijwilligerswerk contact op met Mieke Voswijk: Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!, 038 422 52 00 of info@terminalezorgzwolle.nl. Kijk ook op www.terminalezorgzwolle.nl. 

Artikel delen: