Pop up University in zorgcentrum De Molenhof

Zwolle – Afgelopen weekend van 20 tot en met 22 maart was woonzorgcentrum De Molenhof gastheer van de pop up university van de filosofen Thierry Baudet en Peter van Duyvenvoorde. Vijftien studenten bogen zich twee dagen en twee nachten over de toekomst van de ouderenzorg. 

pop_up_university_1.jpg 

De studenten, die een warm welkom kregen van de bewoners en medewerkers, behandelden vijf thema’s: eten en drinken, jong en oud, autonomie en afhankelijkheid, omgang met de wijk en sterfelijkheid. Op de laatste dag presenteerden de studenten hun bevindingen. Met hun eigen resultaten en de feedback die ze kregen van onder andere bewoners, gaan ze verder aan de slag. Wat hen met name opviel is dat de bewoners zelf willen bepalen hoe ze willen wonen. “Zelfregie en autonomie zijn erg belangrijk”, vertelde een van de studenten. Ook zagen de studenten mogelijkheden voor betere contacten met de buurt, onder andere door het gebouw open te stellen voor de vele studenten in Assendorp. De Pop up university is onderdeel van het experiment De Molenhof, een tweede jeugd. Op dinsdag 7 april is er terugkomdag in De Molenhof. Dan presenteren de partners het voorlopig plan voor De Molenhof. De studenten en begeleiders van de Pop up university zijn hier ook aanwezig.

‘Wij sluiten geen verzorgingshuizen, maar vinden ze opnieuw uit’

 

In het experiment ‘Bejaardenhuis, een 2e jeugd’ (www.een2ejeugd.nl) gaat het niet om enkel een verbouwing, maar juist om een totaal andere kijk op ouderenhuisvesting. Met als doel het groeiende aantal kwetsbare ouderen een perspectief te bieden. Motto van Habion: wij sluiten geen verzorgingshuizen, maar vinden ze opnieuw uit. Samen met alle betrokkenen in het verzorgingshuis en in de buurt. Na een jaar ervaring met dit experiment blijkt dat ouderen behoefte hebben aan: betaalbaar veilig wonen met zorg in de buurt, contact (ontmoeten, gezelligheid, reuring en ertoe doen) en zelfbepaling (eigen regie, emancipatie, keuzemogelijkheden). 

Artikel delen: