Zorgen over schooluitval door passend onderwijs

Zwolle – Momenteel zijn er in Nederland duizenden kinderen die niet naar school gaan, terwijl passend onderwijs er juist op gericht is dat er iedereen onderwijs krijgt. Er zouden grote regionale verschillen zijn en daarom wil de D66 fractie weten wat de situatie voor Zwolse kinderen is. De fractie stelt vragen aan het college.

"Schooluitval van kinderen die extra zorg nodig hebben is ernstig omdat het hun achterstand op taal- en persoonlijke ontwikkeling vergroot in plaats van verkleint," aldus Martin Bleijenburg burgerlid bij D66. Hij laat weten dat de D66 fractie vindt dat kinderen die extra aandacht nodig hebben, ongeacht hun leervermogen, die aandacht ook moeten krijgen. Scholen zijn zelf verantwoordelijk, maar met de komst van zorg en ondersteuning naar de gemeenten, liggen hier duidelijke verbanden met de taak van de gemeente. "Wij vinden dat de gemeente achterstandsituaties van kinderen en volwassenen moet helpen te voorkomen. Hier ligt dus een duidelijke samenwerking tussen het onderwijs en de gemeente," zegt Martin Bleijenburg. Samenwerking tussen leerkrachten en sociale wijkteams is daarbij essentieel, ze moeten elkaar kennen en weten te vinden als er situaties zijn waarbij kinderen niet naar school gaan.

De vragen die D66 stelt zijn:

Is het College bereid om de raad te informeren over de verzuimcijfers in Zwolle van ‘zorgkinderen’ die tussen wal en schip vallen, en hoe deze cijfers zich verhouden tot de landelijke cijfers?

Is het College in gesprek met schoolbesturen, zorginstellingen, ouders en kinderen om schooluitval van deze kinderen te voorkomen?

Welke maatregelen onderneemt het College om schooluitval van deze kinderen te voorkomen? Wat is het effect van deze maatregelen?

Ziet het College ook het belang van samenwerking tussen leerkrachten en sociale wijkteams? Welke vervolgstappen wilt u zetten?

Op welke wijze wilt u schoolbesturen, zorginstellingen, ouders en kinderen bij de vervolgstappen betrekken?

Artikel delen:
Reacties 7
 1. Als het antwoord op de 14 vraag nu nee is? Wat doet d66 dan?
  Vraag aan d66: zijn er bij jullie al signalen binnen gekomen dat er in Zwolle kinderen thuis zitten omdat ze tussen wal en schip zijn gevallen?


  ⚠️ Meld

 2. Nu lijkt de focus vooral te liggen op de verzuimcijfers. Maar er zijn ook heel veel kinderen die (nog) w?l op school zitten, maar in een niet passende situatie. En er zijn verhalen van ouders van zorgleerlingen die bij basisscholen moeten ‘leuren’ om hun kind ergens geplaatst te krijgen. Deze meneer heeft het over kinderen met ‘achterstanden’, maar ook hoogbegaafde kinderen vallen regelmatig uit… Ik vraag me af hoeveel kennis meneer Bleijenburg eigenlijk heeft van de realiteit in het onderwijs. Maar goed, hij stelt er dan ook vragen over..


  ⚠️ Meld

 3. Schooluitval (vroegtijdig schoolverlaten) is veel lastiger aan te pakken dan het lijkt! Er is niet een reden aan te wijzen! Voor elke leerling is de reden een andere. Het aanpakken van vroegtijdig schoolverlaten is maatwerk dat heel veel tijd kost en inderdaad vaak niet lukt. In Zwolle wordt hier door heel veel betrokkenen heel veel aandacht aan besteed en hebben we al heel veel bereikt. Het volledig uitbannen zal nooit lukken.


  ⚠️ Meld

 4. Kan er geen islamitische school komen, dan ben je hoogst waarschijnlijk van het probleem af. Toch mooi, die multiculti droom?


  ⚠️ Meld

 5. Mijn kind heeft vier jaar op speciaal onderwijs gezeten. Hij vond deze school erg leuk en wilde eigenlijk helemaal niet weg. Maar door de bezuinigingen zijn de eisen strenger geworden. Nu is hij te goed voor speciaal onderwijs en krijgt geen verlenging meer. Door het passend onderwijs moet hij naar het normale basisonderwijs. Maar de scholen mogen zelf bepalen of ze het kind aannemen of niet. Als er geen school is die het kind accepteert heb je wel een probleem!


  ⚠️ Meld

 6. K.Bakker, ik vind je reactie maar raar! Er zitten ook genoeg autochtone kinderen op school die moeite hebben en passend onderwijs nodig hebben. Dus waarom zou het probleem dan opgelost zijn met een islamitische school!?


  ⚠️ Meld

 7. Helemaal eens met Jansen. Een islamitische school lost niets op als het gaat over passend onderwijs.
  Sterker nog, ik denk dat het op andere maatschappelijke vlakken juist een risico is.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.