Presentatie voorlopige plannen voor De Molenhof

Zwolle – Op de inspiratiedag op 10 februari hebben de bewoners van De Molenhof en inwoners van Assendorp ruim achthonderd wensen ingebracht voor de toekomst van het verzorgingshuis Die zijn de afgelopen weken doorgespit, verwerkt en omgetoverd in voorlopige plannen voor De Molenhof. Dat is met name gebeurd in ‘het werkatelier’ waar veel bewoners zijn geweest.

nieuwe_jeugd_40.jpg 

Thema’s die mensen onder andere belangrijk vinden zijn zelfbepaling, een sterkere band tussen verzorgingshuis en buurt, de betaalbaarheid van het wonen en de verbinding tussen jong en oud. Op dinsdag 7 april worden de voorlopige plannen gepresenteerd. De aanwezigen wordt gevraagd of deze kloppen met de wensen die zij 8 weken geleden hebben ingebracht. Vanwege de verwachte drukte zijn er twee bijeenkomsten. In de middag van 14.00 – 16.00 uur en in de avond van 19.30 – 21.30 uur. Beide vinden plaats in De Molenhof aan de Assendorperdijk 132 in Zwolle. Hiervoor is iedereen van harte uitgenodigd.

Programma

Er is veel gebeurd in de afgelopen acht weken. Kinderen van de basisschool hebben zich laten voorlezen, er zijn taarten gebakken, bewoners hebben deelgenomen aan een historische wandeling door de wijk, studenten hebben een paar dagen proef gewoond in het gebouw en filosoof Thierry Baudet is met de studenten van zijn ‘pop up university’ een weekend te gast geweest. 

Veel van de mensen die afgelopen weken een bijdrage hebben geleverd komen op 7 april daarover vertellen. In een gevarieerd programma zullen de partners Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en Habion en veel van de hierboven genoemde bewoners, inwoners van Assendorp en organisaties rondom De Molenhof hun bevindingen, ideeën en plannen vertellen en toelichten. 

 

‘Wij sluiten geen verzorgingshuizen, maar vinden ze opnieuw uit’

In het experiment ‘Bejaardenhuis, een 2e jeugd’ (www.een2ejeugd.nl) gaat het niet om enkel een verbouwing, maar juist om een totaal andere kijk op ouderenhuisvesting. Met als doel het groeiende aantal kwetsbare ouderen een perspectief te bieden. Motto van Habion: wij sluiten geen verzorgingshuizen, maar vinden ze opnieuw uit. Samen met alle betrokkenen in het verzorgingshuis en in de buurt. Na een jaar ervaring met dit experiment blijkt dat ouderen vooral behoefte hebben aan: betaalbaar veilig wonen met zorg in de buurt, contact (ontmoeten, gezelligheid, reuring en ertoe doen) en zelfbepaling (eigen regie, emancipatie, keuzemogelijkheden). 

Artikel delen: