Koninklijke onderscheiding voor Ab Speek

Zwolle – Wethouder Filip van As reikte vrijdagavond de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uit aan de heer A.B. (Ab) Speek.  De heer Speek kreegde onderscheiding voor zijn bestuurlijke en vrijwillige verdiensten voor Bewonersvereniging Spui/Biesboschflats waar hij 30 jaar als voorzitter aan verbonden was. De uitreiking vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in Restaurant Urbana.

 

dsc_9841.jpg 

Foto’s: Hans Platje

 

De heer Speek is vanaf 1985 nauw betrokken bij Bewonersvereniging Spui/Biesboschflats. In de 30 jaar dat hij aan de bewonersvereniging verbonden was vervulde hij de functie van voorzitter. Een verantwoordelijke taak, omdat er onder veel bewoners in de flats een collectief ongenoegen heerste over zaken die anders geregeld mochten worden. Zo heerste er onder andere ontevredenheid over de isolatie van de gebouwen en de berekening van de stookkosten van de woningen. Onder aanvoering van de heer Speek, als belangenbehartiger van de bewoners, werden bij de uitvoering van het verbouwproces tijdens het groot onderhoud van de flats in 1996 verschillende voorstellen doorgevoerd ten gunste van de bewoners.

  

dsc_9836.jpg

 

dsc_9844.jpg

 

dsc_9833.jpg 

Daarnaast leverde de heer Speek ook een belangrijke bijdrage aan het bouwen en onderhouden van een goede relatie tussen de leden van de Bewonersvereniging en de verhuurder, Woningstichting SAVO (de rechtsvoorganger van deltaWonen). Tevens heeft hij al die jaren samen met zijn vrouw zorggedragen voor het onderhoud van de planten binnen en buiten de flats. En iedereen die dat wilde kon bij de heer Speek terecht voor raad en daad bij bijvoorbeeld technische klachten. 

Artikel delen: