Gemeente Zwolle staat garant voor PEC Zwolle

Zwolle – De gemeenteraad van Zwolle heeft maandagavond besloten de garantstelling voor PEC Zwolle te gunnen. De ChristenUnie, het CDA, GroenLinks en de PvdA dienden een motie met strenge eisen in en toen werd duidelijk dat de garantstelling er zou komen. 

Het akkoord betekent dat de gemeente Zwolle de komende vijf jaar garant staat voor een bedrag van maximaal 1,5 miljoen euro. Dit geeft PEC Zwolle de mogelijkheid om geld te lenen bij de bank. Als dat mis gaat, dan kan de club terugvallen op de garantstelling van de gemeente. Niet alle partijen in de Zwolse gemeenteraad waren het eens met de gang van zaken. De SP is principieel tegen een garantstelling omdat de partij vindt dat gemeenten betaald voetbalorganisaties niet financieel zou moeten steunen. PEC Zwolle moet het college voortdurend op de hoogte houden van de investeringen en financiële resultaten. Bovendien wordt het plan van aanpak voor financiële verbetering van de Zwolse clubl nauwlettend in de gaten gehouden.

Artikel delen:
Reacties 35
 1. Verslag van dr. Jones:

  Raadsbesluit 30 maart 2015
  ChristenUnie, CDA, GL en PvdA hebben een motie ingediend met aanvullende eisen aan de garantstelling.

  ChristenUnie licht de motie toe. De categorie I eisen van de KNVB moeten worden overgenomen. Daarnaast worden een aantal aanvullende voorwaarden verbonden aan de garantstelling.

  SP is tegen staatssteun aan betaald voetbalondernemingen en ingrijpen in de bedrijfsvoering van een onderneming, maar steunt de motie.

  VVD heeft het volste vertrouwen erin dat de club zelf werkt aan zijn financieel herstel en vindt de motie tussen de regels door eigenlijk overbodig, maar steunt de motie om de garantstelling niet in gevaar te brengen.

  Swollwacht vindt de motie niet wenselijk. Er is sprake van bemoeienis met de bedrijfsvoering. Swollwacht kiest voor vertrouwen i.p.v. wantrouwen en steunt de motie dus als enige partij niet.

  D66 heeft ook moeite met ingrijpen in de bedrijfsvoering, maar steunt de motie.

  Fractie Jurgens steunt de motie.

  Daarmee wordt de motie (met aanvullende voorwaarden) aangenomen.

  Daarna volgt besluitvorming over de gevraagde garantstelling.

  Het CDA stemt in met de garantstelling. Twee opmerkingen worden gemaakt:
  1. PEC Zwolle levert een positieve bijdrage aan de stad maar,
  2. De informatieverschaffing door het college van B&W kwam laat en pas op aandringen tot stand.

  PvdA is voor de garantstelling. Niet vanwege het sterke financiële beleid van PEC, maar om promotionele bijdrage van PEC Zwolle en de bijdrage aan de breedtesport. Dit is wel de laatste keer.

  SP is tegen staatssteun aan BVO. Deze garantstelling wordt gebruikt voor een lening om andere leningen mee af te lossen. Dit gebeurt ook in Griekenland.

  Fractie Cetin is tegen de garantstelling.

  Swollwacht is voor de garantstelling omdat PEC Zwolle een goede, betrouwbare partij is. De aanvullende eisen uit de aangenomen motie worden onwenselijk genoemd.

  ChristenUnie stemt voor de garantstelling maar heeft naast vertrouwen ook de behoefte om extra kaders mee te geven aan de garantstelling.

  D66 is geen voorstander van de garantstelling maar stemt voor om de huidige situatie m.b.t. met name PEC Zwolle United te borgen.

  Categorie I eisen
  PEC Zwolle is recentelijk door de KNVB ingedeeld in Categorie I (financieel ongezonde clubs).

  Als een club in categorie I terecht is gekomen, dan moet het werken aan financieel herstel.

  De clubs zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en bepalen zelf hoe zij dit gaan doen. Daartoe maken de clubs een plan van aanpak dat erop is gericht de club binnen maximaal negen meetmomenten (een termijn van drie jaar, in dit geval 2018 ) structureel naar categorie II of III te brengen.

  Voor een plan van aanpak geldt de ??richtlijn opmaak plan van aanpak??. Deze is opgenomen in het handboek licentiesysteem betaald voetbal. Hierin staat gedetailleerd omschreven aan welke eisen het plan van aanpak moet voldoen.

  Het plan van aanpak moet worden goedgekeurd door de licentiecommissie. Bij goedkeuring van dit plan van aanpak stelt de licentiecommissie een zogenoemd sanctietraject vast. Hierin is vastgelegd welke sancties volgen bij het niet voldoen aan de prestaties die zijn opgenomen in het plan van aanpak.

  Gedurende het traject houdt de licentiecommissie de clubs strikt aan de in het plan van aanpak gemaakte afspraken. Wijkt de club daar zonder toestemming van af, dan kunnen sancties volgen. De eerste sanctie is een publieke waarschuwing, daarna volgen winstpunten in mindering (tot maximaal 9 wedstrijdpunten per seizoen) en de uiteindelijke sanctie kan het intrekken van de licentie zijn.

  Binnen het ??plan van aanpak-traject?? is een belangrijke beperking dat uitgaven in immateriële en materiële vaste activa die niet zijn opgenomen in de saneringsbegroting en een bedrag te boven gaan, moeten worden goedgekeurd door de licentiecommissie. Deze maatregel vervalt zodra een club de doelstelling in het plan van aanpak realiseert.

  Aanvullende eisen motie
  De aangenomen motie ??Garantstelling BVO PEC?? van ChristenUnie, Groenlinks, CDA en PvdA geeft aan dat in het aan deze garantstelling gekoppelde prestatiecontract (met de gemeente), de volgende (aanvullende) voorwaarden geborgd moeten zijn:

  ⤢ PEC draagt vanaf boekjaar 2016/2017 zorg voor een sluitende exploitatie en voldoende cashflow om de verplichte aflossing aan de bank te kunnen borgen gedurende de periode van garantstelling;

  ⤢ PEC zal het college, naast de gebruikelijke rapportagemomenten, proactief op de hoogte brengen van voornemens ten aanzien van investeringen (immaterieel en materieel) en/of (te verwachten) tegenvallende financiële resultaten en daarbij te schetsen in welke mate deze impact hebben op de financiële huishouding van PEC, eventueel aangevuld met een interventie-/businessplan;

  ⤢ PEC stelt een plan van aanpak op ter verbetering van de financiële huishouding waarvoor PEC, parallel aan de toets momenten die gelden voor het PvA van de KNVB, over de voortgang zal rapporteren aan het college;

  ⤢ PEC brengt de personele kosten in overeenstemming met richtlijnen van de KNVB (maximaal 60% van de begroting); mogelijke transferopbrengsten worden slechts ten dele (maximaal 50 %) meegenomen in de omzet ten behoeve van een sluitende exploitatie.

  Persoonlijke terugblik
  De noodzaak van de gemeentelijke garantstelling staat buiten kijf. Zonder garantstelling had de club een forse stap terug moeten doen omdat het bestuur ?? waarin zoveel vertrouwen wordt gesteld ?? er vorig seizoen een grote puinhoop van heeft gemaakt. Dit bestuur is erin geslaagd de (historisch) sportieve hoogtijdagen te laten leiden tot rode cijfers en het oplopen van de schuld. Elke niet successupporter houdt zijn hard vast nu de club 1,5 miljoen kan gaan lenen waardoor de schuld oploopt tot bijna 3 miljoen euro op een lopende (niet sluitende) begroting van 10,5 miljoen euro.

  Dit bestuur begon in 2009 met een schuld van 1,3 miljoen euro (erfenis vorig bestuur), maar heeft inmiddels zelf al een schuld gecreëerd van bijna 3 miljoen euro. en dat terwijl we sportief boven onze stand leven. Laten we hopen dat de garantstelling nut heeft en dat de club z.s.m. financieel gezond wordt.

  En de gemeenteraad heeft een fraai staaltje politiek voor de b?hne opgevoerd omdat staatssteun aan een bvo zowiezo gebonden is aan regelgeving en vraagt om een streng toezicht door de gemeenteraad.


  ⚠️ Meld

 2. Goed nieuws!:D

  Toch vraag ik me af of de gemeente de club niet beter een lening had kunnen verschaffen. Nu moet de club extra duur lenen en dat geeft weer extra risico.

  Of werkt dat niet zo?


  ⚠️ Meld

 3. Je kunt dus beter geen SP stemmen als je PEC fan bent, maar dat wisten we natuurlijk al vóór de bouw van het nieuwe stadion.;)


  ⚠️ Meld

 4. Helaas weer 1.5 miljoen overheidsgeld over de balk.
  Let op mijn woorden over maximaal 2 jaar moet de gemeente betalen.
  Belachelijk dat “ons”geld in een onderneming wordt gestoken zonder effectieve controle en zeggenschap. Als de gemeente zou beleggen in bv phillips aandelen hebben ze tenminste nog stemrecht.
  Ronduit een schande.
  Als PEC de broek niet meer op kan houden moeten ze net als elke andere onderneming stoppen.


  ⚠️ Meld

 5. Wat een onzin om extra geld uit te geven.

  Uit een artikel van 2013:
  “De Raad van Commissarissen bestaande uit Adriaan Visser, Han Brouwers, Rene Buysrogge, Gerrit Jansen, Erben Wennemars en Cees Meijntjes is recentelijk uitgebreid met Evert Leideman en Marion Roefs. ”

  Deze zelfsbenoemde commissarisen hebben vaak een hoge functie binnen het bedrijfsleven/ ambtenarenwezen.

  En een extra mooi salaris vanuit het RvC van PEC.

  http://www.peczwolle.nl/nl/nieuwsarchief/24/uitbreiding-raad-van-commissarissen-pec-zwolle2013-02-22/uitbreiding-raad-van-commissarissen-pec-zwolle2013-02-22

  Hier het jaarverslag van 2013/2014 waarin niet de salarissen zijn opgenomen van de directeuren cq commissarisen.

  “In Nederland krijgen leden van een raad van commissarissen gemiddeld een jaarlijkse beloning van tussen de 10.000 en 150.000 euro. Hiervoor verrichten zij ongeveer 13 uur per maand aan de commissie gerelateerde taken. Dit komt overeen met een beloning van 64 tot 960 euro per uur.”

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_commissarissen

  Extra personeel in dienst genomen, extra RvC mensen aannemen. Gelukkig heeft Erben Wennemars veel geleerd hoe je een bedrijf moet runnen in zijn schaatscarriere en je dan afvragen waarom er minder geld binnen komt en aankloppen bij de gemeente.

  De grootste aanfluiting van het jaar en nog meer geld over de balk die de burger zal moeten betalen.


  ⚠️ Meld

 6. Als PEC een solide bedrijf was dan was een garantstelling niet nodig. Banken vragen alleen een garantstelling aan bedrijven die niet solide zijn!

  Dus PEC gaat ons inwoners flink geld kosten is mijn verwachting!


  ⚠️ Meld

 7. Het is “maar” een garantstelling die ons als inwonders niet persé geld hoeft te kosten. Maar het wordt wel tijd dat meneer Visser zijn praatjes waarmaakt, kennelijk leeft PEC Zwolle op te grote voet, want het zit net als FC Twente in categorie 1 van de KNVB. Lijkt mij een reden om op te stappen meneer Visser. Maar dat gaat deze ijdeltuit natuurlijk niet doen.


  ⚠️ Meld

 8. Laat al deze mensen met een negatieve mening eens het lijstje in de Stentor bekijken, waar de gemeente ook wat voor doet. Misschien is dan deze discussie gelijk afgelopen. Wordt toch wel een beetje moe van deze onzin.


  ⚠️ Meld

 9. De raad heeft er vertrouwen in dat het licentiecontrole systeem van de knvb goed genoeg zal werken om een negatief toekomstscenario te voorkomen. Dat lijkt mij zeker te billijken. Goed nieuws voor actuele situatie van PEC. Nu kan de focus weer naar de toekomst.


  ⚠️ Meld

 10. Zodra het naar commerciële belangen riekt, haken de meeste linkse partijen af. Zit nu eenmaal in hun ideologische DNA. Gelukkig zijn er ook partijen die het grotere plaatje zien en het belang van een betaald voetbal voorziening waarderen.
  Het feit dat de BVO een commerciële onderneming is, doet niets af aan de maatschappelijke bijdrage voor sportminnend Zwolle. Ben blij dat de gemeente dat ook zo ziet, dus een terechte garantstelling met kritische voorwaarden. Ik kan me er helemaal in vinden. Kom op PEC, en weer knallen!  ⚠️ Meld

 11. hier keurt dus de slager zijn eigen vlees

  Mijns inziens nog altijd beter dan dat de vegetariër het vlees keurt, zoals velen hier liever zouden zien….

  Als het systeem niet zou werken dan kreeg twente ook geen punten in mindering en hoefde het al helemaal geen miljoenen te gaan besparen om de licentie te kunnen behouden.

  Hopelijk is dit wel echt de laatste keer dat de club aanspraak moet doen op hulp van de gemeente. Ik zit er als supporter echt niet op te wachten dat we straks met regelmaat van de klok in onzekere tijden komen of de club wel of niet het volgende seizoen gaat halen en wie dan weer de ‘grote redder’ van de club zal zijn.


  ⚠️ Meld

 12. Bericht door ikke59, op 31 maart 2015 9:21
  Helaas weer 1.5 miljoen overheidsgeld over de balk.
  Let op mijn woorden over maximaal 2 jaar moet de gemeente betalen.

  Speculeren heb je niets aan, die 1,5 miljoen is nog helemaal niet uitgegeven dus op dit moment is er niets aan de hand.
  Misschien valt er morgen een koe uit de lucht, precies op de Sassenpoort, misschien ook niet.


  ⚠️ Meld

 13. @supp.

  Bedoel je dit lijstje uit de Stentor?

  Voor 2015 hebben 16 organisaties evenementensubsidie aangevraagd. Er zijn er er 14 gehonoreerd:

  Stadsfestival: ?? 140.000
  Zwolle Unlimited: ?? 55.000
  Bevrijdingsfestival: ?? 50.000
  Stratenfestival: ?? 32.000
  Halve marathon: ?? 30.000
  Ster van Zwolle: ?? 25.000
  IJsbeeldenfestival: ?? 20.000
  Konmingsdag en -nacht, 5 mei (door HESZ): ?? 10.000
  Koningsnacht, -dag en herdenking (door CCO): ?? 9.180
  Omloop IJsseldelta: ?? 5.000
  Jubileum blauwvingerdagen: ?? 4.000
  Intocht Sinterklaas: ?? 4.000
  Carnavalsoptocht: ?? 3.300
  Oranjepret: ?? 3.000

  Totaal 14 evenementen: ?? 390.480

  Garantstelling bvo PEC Zwolle 2015: ?? 1.500.000  ⚠️ Meld

 14. Bij een gezond financieel beleid is een garantstelling echter niet nodig. Juist dit beleid maakt het kennelijk wél nodig. Nu de club intussen in categorie 1 zit, begin ik me nu toch ernstige zorgen te maken dat uiteindelijk het sportieve succes en het op (te) grote voet leven, zijn tol gaat eisen. Van de promotionele bijdrage en een bijdrage aan de breedtesport kunnen veel zwollenaren helaas niet eten. Mijn voorspelling is dan ook dat de zogenaamde ‘azijnzeikers’ toch weer gelijk krijgen! Ik blijf echter hopen op het tegendeel.


  ⚠️ Meld

 15. Uiteraard krijgen de azijnpissers GEEN gelijk. De garantstelling wordt pas geëffectueerd indien de club definitief niet meer aan verplichtingen kan voldoen. Dan hebben we het over faillisement. De garantstelling wordt ieder jaar verminderd met drie ton.
  Ik begrijp werkelijk niet hoe je tegen zo’n constructie kan zijn, anders dan dat je betaald voetbal in je stad ?berhaupt niet waardeert. Als je dit vergelijkt met de ‘lijstjes’… Dat zijn werkelijke uitgaven. Een garantstelling is een risicodekking.
  Anyway, ik ben blij dat PEC verder kan.  ⚠️ Meld

 16. @ikke59, jij ziet PEC dus binnen nu en 2 jaar failliet gaan? Dat vind ik persoonlijk een behoorlijk gedurfde uitspraak.

  Om even je doemscenario te pareren met utopische gedachte:
  “Als PEC Zwolle de KNVB-Beker wint en zich dus plaatst voor de groepsfase van de Europa League levert dit maar liefst 2,4 miljoen euro op.” 😉


  ⚠️ Meld

 17. Herl jammer dat er weer 1,5 miljoen aan geld van ons wordt gebruikt om de uitlaatklep een slechts een groep te sponseren. Dit geld komt echt nooit terug! Ook jammer dat ik verkeerd gestemd heb! Wijze les voor de volgende stemronde!


  ⚠️ Meld

 18. Stel dat PEC weer in de bekerfinale staat, de komende 5 jaar eredivisievoetbal blijft spelen en het stadion vergroot zodat er gemiddeld 15.000 kunnen supporten

  Die Garantie is dan waardevol voor de groei/consolidatie van eredivisievoetbal in de Zwolse regio

  Intussen hopen dat Visser, Nijkamp en Jans nog jaren bij PEC blijven, want die 3 zijn Goud voor PEC

  Desespereert Niet  ⚠️ Meld

 19. 😀
  @El Rey zie je nou wel we staan weer in de bekerfinale
  Zwolle is n voetbalstad/regio dus de Gemeentegarantie is met recht voor PEC:P


  ⚠️ Meld

 20. :Pvoor alle zwolse azijnzeikers die pec de gemeentegarantie niet gunnen
  :Dwant wat n geweldige zwollepr nu pec weer in de kuip staat op 3 mei
  😉


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.