Verbouw IJsselhof kan doorgaan

De rechter heeft op 2 oktober 2007 besloten dat de verbouw van basisschool IJsselhof niet hoeft te worden opgeschort. De gemeente Zwolle had op 25 juli 2007 een bouwvergunning afgegeven aan de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Enkele omwonenden hadden de rechter gevraagd die bouwvergunning te schorsen omdat zij bezwaren hebben. De bouwvergunning is voor de verbouw en uitbreiding van het schoolgebouw aan de Staatssecretarislaan in Zwolle Zuid.

De bouwwerkzaamheden kunnen nu verder worden uitgevoerd. Wel zullen de ingediende bezwaren nog door de gemeentelijke Adviescommissie bezwaarschriften moeten worden behandeld. Oorspronkelijk deelden de basisscholen de IJsselhof en de Klokbeker het schoolgebouw aan de Staatssecretarislaan evenals de 15 noodlokalen van het ‘Parkgebouw’. Aanvankelijk was de verwachting dat het aantal leerlingen zou gaan dalen. Uit prognoses blijkt echter dat dit niet het geval zal zijn. Daarom worden de noodlokalen (4 aan het schoolgebouw en 15 in het Parkgebouw) gefaseerd gesloopt en vervangen door permanente schoolgebouwen.

In de bouwvergunning die nu is afgegeven wordt de verbouw van het hoofdgebouw geregeld. In de toekomst zal hier de IJsselhof zijn gehuisvest. De Klokbeker zal in een nieuw gebouw op de plek van het Parkgebouw worden gehuisvest.   

In afwachting van de realisatie van deze nieuwbouw zijn de leerlingen momenteel ondergebracht in een tijdelijk noodgebouw aan de Prof. Feldmanweg.

Artikel delen:

Reageer