Vernieuwde ‘waterregels’ bij Waterschap

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland heeft de Keur vernieuwd, samen met de algemene regels en beleidsregels. Vandaag, 1 april, treden de nieuwe ‘waterregels’ in werking. Ze zijn samen met bijbehorende kaarten te zien op de site van het waterschap (www.wgs.nl) en op www.overheid.nl. Op de site van het waterschap zijn de kaarten bij de algemene regels ook op detailniveau te raadplegen. 

 

dijk_van_waterschap_groot_salland.jpg 

 

De Keur is een verordening met bepalingen wat wel moet (zoals onderhoud) en wat niet mag ten aanzien van waterkeringen, oppervlaktewater en grondwater. De algemene regels bepalen vooral wat is toegestaan zonder vergunning en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden. De beleidsregels gaan over criteria voor vergunningverlening. Met de nieuwe algemene regels komt de nadruk meer te liggen op wat wél mag in plaats van wat niét mag. Voor veel zaken hoeft volgend jaar namelijk geen vergunning meer te worden aangevraagd, maar volstaat een melding.

Artikel delen: