“Geluidsoverlast festivals schaadt broedvogels”

Zwolle – Natuur Platform Zwolle (NPZ) is op de hoogte over de tussenuitspraak van de Raad van State inzake de Wijthmenerplas. De Gemeente Zwolle krijgt van de Raad vier maanden de tijd om de geluidregels voor luidruchtige dance- en muziekevenementen op het Wijthmenerplas evenemententerrein aan te passen naar landelijke maatstaven. Deze tussenuitspraak verbaast het NPZ niet zo zeer… 

schermafbeelding_2015-04-01_om_14.01.25.png 

In de correspondentie die door het NPZ, of daarvan deel uitmakende organisaties, is gevoerd, is meermaals gewezen op de wel erg hoge geluidsnormen die de Gemeente Zwolle hanteert, op de te beperkte capaciteit van de weggetjes die dienst moeten doen als toe- en afvoerweg en ‘last but not least’ ook de aantasting van de natuurwaarden in dit gebied. Het NPZ wil graag gebruik maken van de door de tussenuitspraak ontstane actualiteit en de Gemeente Zwolle expliciet te wijzen op onderstaande zienswijze van het NPZ. Het NPZ zet zich in om de flora, fauna, kortom de natuurwaarden in Zwolle te beschermen. "Met lede ogen zien wij aan dat ieder jaar meerdere grootschalige evenementen plaatsvinden in kwetsbare gebieden op de verkeerde momenten. Met name de festivals bij de Wijthmenerplas die in de broedtijd van vogels (grofweg half maart – half juli) plaats vinden zijn hier een triest voorbeeld van."

En verder….

NPZ: “Door de langdurige opbouw- en afbouwactiviteiten op het festivalterrein worden veel diersoorten gehinderd in hun (nest-)plaatskeuze en foerageermogelijkheden. Tijdens de evenementen is het geluidsniveau dermate hoog dat het voor dieren niet meer mogelijk is met elkaar te communiceren, terwijl bijvoorbeeld voor vogels communicatie door geluid van vitaal belang is. Bij heel veel mensen is dit volstrekt onbekend en wordt daardoor gemakkelijk als “niet-belangrijk” terzijde geschoven. Bovendien worden er op het terrein, in het eerdergenoemde broedseizoen meerdere muziekevenementen georganiseerd, en over cumulatieve effecten wordt nauwelijks een woord gerept. Misschien worden vogels door het ene festival opgeschrikt waardoor ze gedwongen worden uit te wijken naar een andere locatie en hopen daar rust te vinden, maar dan staat het volgende festival alweer voor de deur. Het afsluitende vuurwerk geeft zo’n schrikeffect, zowel geluid als licht, dat dit zeer nadelig is voor dieren. Het is niet voor niets dat in steeds meer Nederlandse steden het afsteken van vuurwerk in de broedtijd in gebieden waar vogels broeden niet meer is toegestaan.”

“Terwijl Zwolle op tal van onderwerpen graag “de eerste, de beste, de grootste, de groenste, etc.” wil zijn, zien wij deze houding niet terug als het gaat om de landelijke ontwikkeling omtrent vuurwerkverboden. Wij zouden graag zien dat het gemeentebestuur hier kritischer op wordt. De organisatoren van de festivals zijn verplicht voorafgaand aan en naar afloop van het festival een broedvogelinventarisatie uit te laten voeren. Uit de inventarisatie voorafgaand aan het evenement volgt een advies om de nadelige effecten zo veel mogelijk te beperken. Na afloop wordt wederom geïnventariseerd om vast te stellen of er verstoring is opgetreden. Wij pleiten ervoor dat een dergelijke monitoring uitgevoerd wordt door een onafhankelijke partij. In 2014 bijvoorbeeld is de monitoring en advisering, ons inziens, dermate slecht uitgevoerd of gerapporteerd dat ternauwernood verstoring van twee roofvogelnesten kon worden voorkomen. Met de verstoring van dergelijke nesten zouden bepalingen uit de Flora- en faunawet overtreden worden.”

“In onze ogen is het gebied Wijthmenerplas een parel in het buitengebied van Zwolle. Hier zouden inwoners van deze stad een rustige plek moeten kunnen vinden om op veel verschillende manieren te recreëren. Naast de recreatie is er voldoende ruimte voor tal van dieren om er te kunnen leven. De grootschalige festivals zijn een dermate storende factor dat het voor veel diersoorten, met name kleine zangvogels, onmogelijk wordt hier te broeden, gezien de duur van de activiteiten en de frequentie waarmee deze evenementen plaatsvinden. Wat wij liever zouden zien is dat het gemeentebestuur de Wijthmenerplas prijst om haar grote bijdrage aan een gezond en groen imago van Zwolle (dit is zeker óók van economisch belang). Wij vragen de Gemeente Zwolle nogmaals en uitdrukkelijk de functie en het gebruik van het Wijthmenerplasgebied in (her)overweging te nemen.”

Artikel delen:
Reacties 23
 1. Boohoo, dan gaan die vogels toch op de sekdoornseplas broeden. De wythmenerplas is nou eenmaal een recreatiegebied (voor mensen 😮 ). In plaats van te zeuren over feestjes en “dierenleed” zouden al die clubjes ook wel eens constructief kunnen meedenken aan waar er dan gefeest zou moeten worden. Zwolle is eindelijk geen grefobolwerk meer, en de feesten op de wythmenerplas en in het weezenlanderpark zijn hier het bewijs van. Het simpelweg verbieden van plezier in zwolle zou deze stad 50 jaar terug in de tijd gooien.


  ⚠️ Meld

 2. Hunt,

  Een mooie oplossing zou zijn om de festivals buiten het broedseizoen te houden, dan is iedereen blij, waarom per se in april, mei, juni?

  Verbieden is geen optie, maar de festivals laten plaatsvinden in juli, augustus, september is toch een goede oplossing?


  ⚠️ Meld

 3. Daar zijn ze weer:D Sinds 2009 worden er evenementen gehouden op de Wijthmenerplas. Ieder jaar en ieder evenement komen ze weer met hetzelfde verhaal. Daarbij schuwen ze niet om de boel te belazeren door aan te sluiten bij een bezwaarschrift van de roofvogelstudiegroep (2013) maar na een simpele google opdracht bleek dat de studiegroep toendertijd niet eens meer actief was en zelfs medeoprichter van het NPZ.

  Wat ik dan niet begrijp is dat het in al die jaren nog steeds niet in ze is opgekomen om dan ook daadwerkelijk de effecten op de vogels vast te leggen, te analyseren en te verwerken in een vernietigend rapport om de gemeente te overtuigen van het negatieve effect op de broedvogels.

  Waar zijn dan die keiharde cijfers dat het aantal nesten sinds 2009 is verminderd? Waar zijn de cijfers dat vogels hun nest verlaten en niet meer terug komen? Waar zijn die cijfers dat de vogelpopulaties kleiner zijn geworden en/of de diversiteit is verminderd?

  Van een groep die niks liever doet dan naar vogels kijken zou je toch wel verwachten dat zoiets peulenschil is.


  ⚠️ Meld

 4. Hennie, de festivals verplaatsen naar juli en augustus zal problemen opleveren met het feit dat het in juli en augustus meestal stampensvol is op de wythmenerplas. Deze mensen allemaal aan de overkant naast het naaktstrand laten zitten is in die maanden geen optie.
  Als deze vogels daadwerkelijk gehinderd zouden worden door geluidsoverlast zou je de wythmenerplas tijdens het broedseizoen moeten afsluiten, maar de wythmenerplas is bedoeld voor recreatie, en geen aangewezen vogelbroedplaats, dus zullen de vogels in deze gewoon pech hebben en op 1 van de vele andere aangewezen vogelbroedplaatsen moeten broeden.


  ⚠️ Meld

 5. Dit soort festivals is voor doven en slechthorenden. Die genieten niet van muziek maar van oorverdovend lawaai. Zet ze allemaal een koptelefoon op met geluid op volle sterkte. Dan kunnen ze genieten en zijn ze niemand tot last, ook de vogels niet.


  ⚠️ Meld

 6. Hilarisch dit soort reacties elke keer weer.

  Ik ben bij veel festivals op de Wijthmenerplas aanwezig (niet als bezoeker). Ik heb er nog nooit gestresste vogels gezien.

  Nee die zijn dan al weg.

  zou je de wythmenerplas tijdens het broedseizoen moeten afsluiten

  Wat, hermetisch?

  en op 1 van de vele andere aangewezen vogelbroedplaatsen moeten broeden.

  Ja die vogels moeten zich houden aan de ‘aangewezen’ broedplaatsen verdorie.

  Enne de vogels zal het ook niks kunnen interesseren dat jij te preuts bent om tegen het naaktstrand aan te kijken.:-*


  ⚠️ Meld

 7. Het gaat gewoon om de rechtzaken die de huiseigenaren hebben aangespannen die in de nieuwe dure grote huizen ernaast wonen.. De woningen die gebouwd waren nadat de festivals er waren.. Er zouden 4 festivals plaatsvinden maar er zijn er dus meer.. Maar ach.. Mensen met geld die door procederen tegen een uitspraak.. En het nu gooien op vogels en het broeden… Het een heeft niets met het ander te maken.. Ze wisten dat er festivals waren… Toch lieten ze hun huizen bouwen.. Tsjah mensen..


  ⚠️ Meld

 8. Wat een zeldzaam geleuter over een paar broedende veugelties. We hebben de ijsseldelta en de veluwe om de hoek, meer dan genoeg ruimte voor dieren dus. Nu nog een plekje voor een leuk mensenfeest. Of zullen we via onderzoek een nul-meting bij vogels doen om zodoende achteraf de psychologische schade vast te stellen, ter bepaling van de hoogte van de schadevergoeding, uit te keren in zangzaad.


  ⚠️ Meld

 9. >:(bigge, de discussie moet zich richten op de politiek, die zich onder regie van een wethouder tot deze situatie heeft laten verleiden. Er zijn tal van initiatieven genomen om de wethouder en de Raad tot andere gedachten te brengen. Blijkbaar zit het commerciële te diep geworteld om helder te denken en rekening te houden met andere aspecten dan alleen maar decibels. Door de ondoordachtzaamheid waarmee Zwolle is omgetoverd tot evenementenstad blijft de discussie voortbestaan. Uit tal van gerechtelijke uitspraken blijkt dat er op veel punten ondoordacht is gehandeld. Nu beginnen de festival liefhebbers te schreeuwen als kleine kinderen wiens speeltje wordt afgenomen, wat ik wel begrijp. maar wees reëel, vanaf het begin was duidelijk dat het plan onhoudbaar was en aan alle kanten juridisch rammelden. Nu enkele jaren later, en Zwolle vele euro’s armer is, begint de discussie opnieuw. De vraag is: wie krijgt de regisseur van dit debacle terug in zijn hok of trapt de Raad weer in de mooie gelikte commerciële verkooppraatjes van de oud medewerker van SBS6.


  ⚠️ Meld

 10. bigge, de discussie moet zich richten op de politiek, die zich onder regie van een wethouder tot deze situatie heeft laten verleiden.

  De discussie hier gaat over het al dan niet schadelijk zijn van festivals ten opzichte van (broedende) vogels.

  Dat de uitslag totaal niet interessant is voor de tegenstanders van geluid-producerende evenementen is al lang duidelijk. Die hebben maar één belang, namelijk geen last meer hebben van de verscheidene evenementen. Wat neerkomt op het complete verdwijnen van die evenementen aangezien het totaal onrealistisch is om te verwachten dat dergelijke evenementen door kunnen gaan zonder dat iemand er ‘last’ van heeft.

  Dat de gemeente (of eigenlijk alle gemeentes want dit gezever van vogelgroepjes is een landelijk probleem) zich niet meer laat beïnvloeden door dit soort verhaaltjes is niet meer dan terecht. Tenslotte zijn we in de samenleving het stadium van regeren op basis van aannames en onderbuikgevoelens al wel een keer voorbij.

  Wie zelf een beetje op onderzoek gaat komt al heel snel op de volgende onderzoeken:

  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/07/05/storen-broedvogels-zich-aan-het-geluid-van-race-evenementen.html
  Onderzoek gedaan door Universiteit Wageningen in samenwerking met SOVON Vogelonderzoek Nederland.

  http://www.groengebied-amstelland.nl/documents/recreatienoordholland/doc/2013_gga_rapport_effecten_van_dancefestival_open_air_op_broedvogels.pdf
  Een hoog aangeschreven adviesbureau welke ook veel onderzoek doet voor Vogelbescherming Nederland.

  De resultaten van beide onderzoeken staan haaks op de mening van de verschillende vogelgroepjes. Desondanks hebben zij al die jaren verzuimd om het tegendeel te bewijzen.

  Maar zoals ik al eerder opmerkte, dit is waarschijnlijk totaal niet interessant voor de tegenstanders van geluid-producerende evenementen. Die zoeken straks wel weer een ander onderwerp om te misbruiken zodat hun uiteindelijke doel bereikt kan worden.


  ⚠️ Meld

 11. 😀 Bigge, neem aan dat je de rapporten hebt gelezen. De rapporten zij locatie en situatie afhankelijk. Het is appels met peren vergelijken. Even een paar quotes:

  Op het terrein ligt een camping met hoofdzakelijk stacaravans. Het park wordt jaarrond druk bezocht door wandelaars, dagrecreanten en waterrecreanten. Er is daarmee sprake van een permanente verstoringsdruk voor natuurwaarden in het park, waardoor de aanwezige vogelsoorten naar verwachting niet zeer verstoringsgevoelig zullen zijn.

  De selectie van soorten is bepaald door de nesten die gevonden zijn tijdens de inventarisatierondes. Omdat nesten van watervogels makkelijker te vinden zijn dan nesten van kleine zangvogels, bestaat het merendeel van de waargenomen soorten uit watervogels. Nesten van roofvogels zijn niet aangetroffen, noch nesten van kraaiachtigen. In het gebied is een redelijk aantal boomholtes aanwezig, maar bij geen van deze holtes is activiteit gezien, met uitzondering van een halsbandparkiet. Om verdere verstoring te voorkomen is het nest van de ransuil niet geobserveerd. Een grote bonte specht aan de noordzijde van het terrein had uitgevlogen jongen en was niet meer gebonden aan een nestholte.
  Tijdens de waarnemingen voor, tijdens en na het festival zijn echter geen roofvogels gezien op het terrein, met uitzondering van een hoog overvliegende havik.

  Bigge, verwijzen naar rapporten die opgemaakt zijn voor een totaal andere situatie en/of locatie zijn niet relevant voor de situatie aan de Wijthemerplas. beide rapporten refereren aan locatie’s waar, zoals de onderzoeker juist verwoord, vogels verblijven die door de geluidsoverlast al gewent zijn aan een verstoord omgeving en minder gevoelig zijn. Een situatie die bij de plas gelukkig nog niet aan de orde is. Laten wij het vooral zo houden.


  ⚠️ Meld

 12. Ben op zich wel benieuwd naar welke locaties men hier op WLZ als volwaardig alternatief zien voor Wijthmenerplas.

  Uiteraard met de volgende voorwaarden welke Wijthmenerplas zo uniek maken:
  – 4km van het centrum van Zwolle
  – divers landschap: Water, gras, strand en heuvels.
  – buiten

  Het probleem benoemen is niet zo moeilijk, de oplossing des te meer.


  ⚠️ Meld

 13. @ Mieke319

  Het klopt dat de onderzoeken locatie en situatie gebonden zijn, maar er zijn wel overeenkomsten met de situatie aan de wijthemenplas.

  Op het terrein ligt een camping met hoofdzakelijk stacaravans. Het park wordt jaarrond druk bezocht door wandelaars, dagrecreanten en waterrecreanten. Er is daarmee sprake van een permanente verstoringsdruk voor natuurwaarden in het park, waardoor de aanwezige vogelsoorten naar verwachting niet zeer verstoringsgevoelig zullen zijn.

  En die vlieger gaat niet op voor recreatiegebied wijthmenerplas? Weleens aan gedacht dat buiten de zonnige zomerdagen en de evenementen er meer mensen daar de plas gaan? Wandelaars al dan niet met hond (officieel losloopgebied van 1 oktober tot 1 april) fietsers (onderdeel rondje Zwolle), vaste duikplek van een aantal duikverenigingen, naastgelegen golfbaan, naastgelegen rolschaats/skeeler baan, naastgelegen paintballveld en ga zo maar door. Niet bepaald vergelijkbaar met een gebied van bijvoorbeeld SBB.

  Nesten van roofvogels zijn niet aangetroffen

  Het gaat in het geval van de wijthmenerplas toch ook over de broedvogels in het algemeen? Dat er ondanks al die evenementen en vrijwel constante aanwezigheid van mensen nog steeds roofvogels aanwezig zijn en broeden is mooi meegenomen.

  Bigge, verwijzen naar rapporten die opgemaakt zijn voor een totaal andere situatie en/of locatie zijn niet relevant voor de situatie aan de Wijthemerplas

  Tja helaas is het aanbod aan relevantie rapporten vrij schaars. Opvallend is dan wel dat conclusies uit die onderzoeken haaks staan op de zienswijze van de tegenstanders. Dan vraag ik mij af, waarom hebben zij geen enkele mogelijkheid benut om het tegendeel te bewijzen?

  In plaats van steeds meer weer de media op te zoeken met hun niet onderbouwde mening, zouden die vogelgroepjes er beter aan doen om eens voor goede onderbouwing te zorgen en dit hard te maken. Tot die tijd hebben gemeenten het maar te doen met de (schaarse) informatie die aanwezig is. En die is nu eenmaal niet in het voordeel van de vogelgroepjes.


  ⚠️ Meld

 14. “Een paar broedende vogeltjes” Ap? Zelfs IN de festivalomgeving zitten er meer te broeden dan er mensen zijn op het Bevrijdingsfestival! Dat “een paar” snijdt dus geen hout. Jongens, de een is de ander niet. Sommigen kunnen er goed tegen, maar als je niks met festivals hebt is het niet overal fijn meer wonen in Zwolle. Bovendien zijn veel mensen en dieren hoog- of overgevoelig voor geluid. Dat is niets om sentimenteel over te zijn, maar een bewezen simpel feit. Mensen wat gunnen heeft (zoals de meesten donders goed snappen lijkt me) een grens, zoals alle tolerantie. Sommigen moeten misschien eerst ouder worden om dat te begrijpen. Kenmerk van een stad is diversiteit, maar dat moet in Zwolle nog doordringen lijkt het mij vaker wel. Stad zijn is kunnen doen wat je wilt, maar uit een ander zijn vaarwater blijven.


  ⚠️ Meld

 15. Terecht, als vogelaar in Zwolle kan ik vertellen dat de schade enorm is in gebieden waar een festival plaats vindt. Vogels zoeken niet even een andere plek, want hun wereld is verdeeld in bezette territoria. Het is maar wat je belangrijk vindt. Ik kan niet begrijpen dat mensen die herrie belangrijker vinden dan de vogels en de natuur om ons heen. Misschien dat een koptelefoon een hoop kan oplossen? Mensen kunnen zich dan “uitleven” zonder dat de omgeving er last van heeft.


  ⚠️ Meld

 16. Nee zo werkt dat niet Esje. Je middenrif moet doorklieft worden door een nietsontziende wreed brute bassriff. Eentje die je je weken later nog herinnert (net als de wijde omgeving trouwens).


  ⚠️ Meld

 17. Fijn te weten dit. Dit geeft me iets meer begrip voor het niet doorgaan van Wildness.
  Ik lees nu het en der wat over festivalisering van parken en natuurgebieden. Ik schrik van de consequenties. Men zou hier opener over moeten zijn! Voor mij een reden om meer na te denken bij het bezoeken van bepaalde festivals! Hopelijk gaan gemeentes hier ook wat meer bij nadenken.
  Ik schrik overigens van de vele egocentrische reacties hier onder dit blog.
  De wereld is niet alleen van ons! De flora en fauna zijn zeer belangrijk. Iets meer begrip hiervoor zou niet misplaatst zijn!


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.