Perspectief voor Knarrenhofjes in Zwolle

Zwolle – Het Zwolse initiatief voor senioren ‘Knarrenhofjes’ heeft uitzicht op bouw van woningen in Zwolle, maar in 8 andere plaatsen zijn er inmiddels ook initiatieven met dit concept seniorenwoningen. En er staan meer hofjes op stapel! Het initiatief betreft betaalbare woningen op maat voor ouderen, en in het bijzonder voor alleenwonende 45-plussers. Maar eerst moeten er nog een aantal wezenlijke stappen genomen worden.

knarrenhof.jpg 

Er zijn nu concept-Reserverings-OvereenKomsten (ROK) opgesteld. In dit document wordt een overeenkomst gesloten tussen de Afnemer (mensen met een toegewezen woning) en de Organisator (de Stichting Knarrenhof Nederland). In grote lijn bevat deze ROK de volgende afspraak: als jullie de Stichting Knarrenhof Nederland deze woning op die plek voor deze prijs kunnen realiseren, dan teken ik ervoor om de woning af te nemen, tenzij sprake is van ontbindende voorwaarden (ziekte, verhuizing buiten Zwolle, overlijden, het niet kunnen verkopen van de eigen woning). Hiervoor zijn maatvaste tekeningen gemaakt die bij deze overeenkomsten horen. Het enige wat nu nog ontbreekt is duidelijkheid over de grondprijs en de bouwprijs. Met beide zijn de initiatiefnemers nu in onderhandeling.

De Stichting heeft overeenstemming met bouwer Trebbe Oost en Midden Nederland. “Samen werken we de plannen uit met als doel een goede en betaalbare woning te realiseren. Vanuit de gemeente is ons een contactpersoon toegewezen en die is hard van start gegaan. Een van zijn eerste opmerkingen was dat het allemaal wel wat sneller kon! Inderdaad, en wij zijn daar blij mee! Daarom zetten we er samen de schouders onder. Er waait momenteel een frisse voorjaarswind in het project. Binnenkort zitten we nu bij wethouder Anker aan tafel met het bestuur en een aantal actieve leden.”

“Voor het overleg met de omwonenden is inmiddels ook de eerste stap gezet. Van de gemeente kregen we naam en telefoonnummer van de woordvoerder van de wijk door, en er is contact gezocht. Er was een goed telefonisch overleg waarbij zowel de belangen van de buurt, als de belangen van de Zwolse Knarren zijn uitgewisseld. We vinden het van beide kanten van belang om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen over het bestemmingsplan. Samen met de gemeente wordt nu een vervolgoverleg georganiseerd. Op 20 April staat een bestuurlijk overleg gepland met de gemeente Zwolle, waar we met bestuur, aantal leden, Peter (planontwikkelaar) en wethouder Anker van gedachten wisselen over hoe nu verder te gaan, en wat er verbeterd kan worden in het proces tot realisatie van de Knarrenhofjes.”

“Regelmatig krijgen we vragen van Groen Links en CDA over de voortgang. Deze partijen volgen ons al jaren en blijven dat doen. Inmiddels is ook van de PvdA het verzoek binnengekomen voor overleg en heeft PvdA wethouder Vedelaar ons laatst geholpen met een probleem. En met het overleg met CU-wethouder Anker betekent dit dat bijna alle partijen interesse tonen in onsmaatschappelijke project voor en door Blauwvingers. Met 276 betalende leden in Zwolle die samen een landelijk voorbeeldproject zijn is dat eigenlijk ook niet heel erg gek.”

“Inmiddels hebben we ook een paar keer overleg gehad met de woningbouwcorporatie Delta Wonen. Op medewerker-niveau is gemeld dat de corporatie een 14 tal sociale woningen wil afnemen en in de sociale huur plaatsen. Daarmee heeft het project 30% sociale huur zeker gesteld. Uiteraard is dit pas definitief als dit op directie-niveau in contracten wordt vastgelegd, maar de eerste indrukken zijn goed!”

“Sommigen vragen zich af waarom wij een corporatie nodig hebben als we toch uiteindelijk een Wooncoöperatie willen worden. M.a.w. wat krijgt zo’n corporatie in de melk te brokkelen als wij -tijdelijk- gebruik daarvan gaan maken? Het antwoord is simpel, de weg naar een woon-coöperatie is lang en onzeker. We zijn weliswaar met het Knarrenhof een van de landelijke voorbeeldprojecten voor minister Blok, maar dat betekent niet dat het daarmee geregeld is. Gelukkig wil Delta Wonen haar kennis en kunde inzetten om samen met ons te kijken naar de voordelen. En tot dát geregeld is moet je wel zeker weten dat deze 14 woningen (ruim 2 miljoen aan investeringen) ook met zekerheid in de sociale huur gerealiseerd kan worden. Vandaar de samenwerking, want ook Delta Wonen is geïnteresseerd in de nieuwe rechtsvorm woon-coöperatie.  Wij zijn er blij mee.”

“Met de landelijke hypotheekadviseurs hebben we begin juni een dagdeel gepland om dingen tot de bodem uit te zoeken. Met het project in Stadshagen gaat het ook de goede kant op. De planning is dat eind april de tekeningen van de architect kunnen worden geleverd aan de mensen die Stadshagen verkiezen boven de Aa-landen. Het worden hoogstwaarschijnlijk 14 woningen, of wellicht nog ietsjes meer. Dit zijn allemaal woningen in de vrije sector. We zijn hierin afhankelijk van onze samenwerkingspartner waarmee we in goed overleg zijn.” 

“De provincie heeft Knarrenhof al in 2012 op gang geholpen en besloot ook later nog door tot 3x toe subsidie te verlenen aan dit project. En dat is iets waar de initiatiefnemers heel erg blij mee zijn! Het is weliswaar een kleine tegemoetkoming in de kosten, maar zeker wel doorslaggevend geweest. Inmiddels ligt er een uitnodiging van de Provincie om in het introductie-programma voor de nieuwe Statenleden een presentatie te geven over de Knarrenhofjes.”

“Het nieuwe aantal woningen heeft een iets drukkende werking op de grondopbrengst, maar omdat de gemeente dit zelf heeft geadviseerd, kan daar toch niet moeilijk over gedaan worden. Op 30 april zullen wij ons grondbod presenteren aan de gemeente. De presentatie is aan een team met verschillende experts van de gemeente (zorg, grondzaken, stedenbouw, wonen, projectmanagement, wijkzaken, duurzaamheid etc.). We hebben dit gevraagd omdat de voordelen van dit plan uiteraard veel breder gaan dan alleen financieel.”

“Wij weten dat we aan een haalbaar plan werken. Maar 100% zeker is het pas als we met de gemeente tot overeenstemming zijn gekomen. Als dat het geval is gaan we met een aantal werkgroepen aan de gang., zoals bijv. een Tuincommissie, Bouwtraject, Techniek, Energie en Onderhoud.”

Voor meer info zie http://www.knarrenhof.nl/index_temp.php 

Artikel delen: