Onderzoek inzet cultuureducatie in basisonderwijs

Zwolle – Welke rol speelt cultuureducatie in het basisonderwijs bij het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden? Dat onderzoekt het lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken van Windesheim. Op donderdagmiddag 9 april 2015 presenteert het onderzoeksteam de tussentijdse resultaten bij Windesheim in Zwolle. Met het symposium Cultuureducatie en 21e eeuwse vaardigheden wil het onderzoeksteam een concrete slag van theorie naar praktijk maken: hoe verankeren we cultuureducatie in het centrum van het basisonderwijs in de 21e eeuw?

 

Het onderzoek D21 brengt cultuureducatie, 21e eeuwse vaardigheden en schooltypen met elkaar in verband. De eerste twee fasen van het onderzoek, een literatuurstudie en een online survey onder basisscholen, zijn afgerond. In de derde fase van het onderzoek wordt er op tien scholen die in hoge mate aan 21e eeuwse vaardigheden en cultuureducatie werken, onderzocht hoe zij dit doen. Het onderzoek resulteert in een ontwerpgericht advies aan basisscholen en Pabo’s, over de wijze waarop cultuureducatie succesvol kan worden ingezet.

 

 

Interactief symposium
Het symposium op 9 april heeft een interactief karakter. Deelnemers verkennen als mede-onderzoekers een specifiek aspect van cultuureducatie in het basisonderwijs. Architect en visionair Thomas Rau verzorgt een lezing over ‘de duurzame school in de 21e eeuw’. Rau’s motto is guided by the future; hij laat zich in al zijn handelen leiden door wat er in de toekomst nodig is en niet door wat er op dit moment haalbaar is. Lector Jeroen Lutters slaat de brug naar ‘de creatieve bewoners van de school in de 21e eeuw’. Wetenschapsjournalist Mark Mieras geeft een interactief college over het belang van cultuureducatie voor het basisschoolbrein.

 

Het symposium is bijzonder interessant voor professional in het basisonderwijs en de cultuureducatie, kunstvakdocenten, cultuurcoördinatoren, Pabostudenten en -docenten, studenten kunst- en cultuurvakken. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Meer informatie en aanmelden via windesheim.nl/agenda

Artikel delen: