“Zorgen over eigen risico bedrag minima”

Voor volgend jaar heeft het kabinet wijzigingen aangebracht in de zorgverzekering, waarbij de no – claim verdwijnt en een eigen risico bedrag van E 150,- ingevoerd gaat worden. Met betrekking tot het eigen risicobedrag maakt Swollwacht zich met name zorgen over de minima, welke moet rondkomen met  ca. E 800 á E 900,- euro per maand. “Dit vanwege het feit, dat men het risico loopt om in een keer het eigen risico bedrag van 150 euro op tafel moet leggen”, zegt de fractievoorzitter van Swollwacht Freddy Eikelboom.

Eikelboom: “Zoals u (het college: red.) weet heeft de minima het niet echt te breed en is de kans aanwezig, dat men dit niet kan ophoesten en dit alles met alle gevolgen van dien. Ik ben dan ook van mening, dat wij met name de minima kunnen en moeten behoeden voor deze problematiek. Een mogelijkheid hiervoor kan in mijn optiek het Amsterdams “model” zijn en deze vervolgens te kopiëren in Zwolle. In dit model wordt de minima, welke deelnemen in de collectieve verzekering voor het eigen risico bedrag van ca. 10 euro per maand herverzekerd.” Eikelboom stelt over bovenstaande situatie vragen aan het college van Zwolle.

“Afhankelijk van de onderhandelingen met de zorgverzekeraar kan de minima hier ook een financieel voordeel genieten van ca. 30 euro op jaarbasis. Het voordeel van deze constructie is, dat het eigen risicobedrag in maandelijkse termijnen vooraf worden afgerekend en de minima niet voor een onverwachte grote uitgave komt te staan.”

Naar aanleiding van bovenstaande heeft Swollwacht de volgende vragen:

–          Bent u met Swollwacht van mening, dat het eigen risicobedrag van 150 euro, voor de minima een probleem kan geven bij aanspraak op zorg?

–          Bent u reeds op de hoogte van het Amsterdamse model?

–          Zo ja, in hoeverre bent u bereid dit goede voorbeeld te volgen?

–          Zo nee, bent u bereid om in overleg met de zorgverzekeraar een soortgelijke constructie te bedenken, waarmee de minima geholpen is?

–          Kunt u aangeven – indien deze constructie wordt overgenomen – of deze vanaf 2008 van kracht kan zijn?

 

Freddy Eikelboom

Fractievoorzitter Swollwacht

Artikel delen:

Reageer