Interne communicatie Driezorg onder de loep

Zwolle – Sinds 1 januari dit jaar zijn er grote veranderingen gaande in de zorg. Thema’s als eigen regie, participatie en zelfredzaamheid zijn ook bij Zwolse zorginstellingen zeer actueel. Genoemde ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de manier waarop zorgorganisaties de communicatie organiseren.

 

driezorg.jpg 

Foto: Remke Maris

Op donderdag 2 april overhandigden Henk Beijert van LAB49, Martijn Maris van Novaware en Marleen Wienk van Studio Paraplu het adviesrapport ‘Interne Communicatie’ aan Micha Baksteen en Corien Leemburg van Driezorg. Het adviesrapport werd opgesteld vanuit Hanzup, een initiatief van de Creatieve Coöperatie, waarbij de drie Zwolse ondernemers de opdracht kregen om de interne communicatie van de zorginstelling onder de loep te nemen en een advies uit te brengen om deze te verbeteren. De aanleiding voor het onderzoek ligt onder andere in de nieuwe Wet Langdurige Zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Zorgverzekeringswet, die per 1 januari zijn ingevoerd.

Net als Driezorg ondergaan veel ouderenzorg-instellingen daardoor de nodige veranderingen. Het is daarbij de vraag in hoeverre de manier waarop de huidige interne communicatie is georganiseerd nog past bij de huidige tijd. Om dit te onderzoeken zijn er diverse gesprekken gevoerd, veranderplannen en rapporten uitgeplozen, workshops gegeven en interviews afgenomen onder medewerkers. Ter afsluiting organiseerde het drietal een presentatie met discussie.

 

 

Voor zorginstellingen in het verfrissend om met innovatieve ondernemers samen te werken. Het adviesrapport is door Driezorg enthousiast ontvangen en geeft handvatten om verbeteringen door te voeren. De drie ondernemers zien dat meer organisaties worstelen met dezelfde problematiek. Omdat de ene zorgorganisatie hierin al verder is dan de andere, is kennisuitwisseling van groot belang. Daarom gaan ze de komende tijd aan de slag om dit traject ook bij andere (ouderen)zorginstellingen uit te rollen.

Artikel delen: