GL en SP vragen naar wachttijden Inkomenstoeslag

Zwolle – De Zwolse fracties van SP en GroenLinks willen dat de afhandelingstermijn voor de aanvraag van Individuele Inkomenstoeslag wordt verkort. De wachttijden zijn momenteel te lang.

De gemeente erkent dat de afhandelingstermijnenen lang zijn, maar stelt dat Zwolle daarbij nog wel binnen de wettelijke termijnen blijft. Oorzaak van de lange wachttijd is volgens de woordvoerder gelegen in de piek die altijd in januari en februari optreedt. Maar ook omdat de gemeente per 1 januari 2015 veel extra taken heeft gekregen, wat met de nodige personeelswisselingen gepaard is gegaan.

GroenLinks en de SP hebben hierover gezamenlijk vragen gesteld aan het college van B&W. Raadsleden Patrick Rijke (GL) en Bert Sluijer (SP) lichten toe: "Op dit moment zijn veel mensen aangewezen op een uitkering en moeten velen langdurig rondkomen van een laag inkomen. Juist nu is het noodzaak dat de ondersteuningsregelingen goed en snel worden uitgevoerd. Daarbij moet niet de uiterste grens van de wet worden opgezocht, maar dient de gemeente te streven naar een zo spoedig mogelijke afhandeling van de aanvragen. Het college moet de uitvoerende ambtenaren hiervoor de ruimte en mogelijkheden geven."De volgende vragen zijn gesteld:

1. Is het college het met ons eens dat bij de afwikkeling van de aanvraag Individuele Inkomenstoeslag aangestuurd moet worden op een zo spoedig mogelijke afhandeling en niet op een afhandeling die de uiterste grens van de wettelijke termijn opzoekt?

2. Het is bekend dat januari en februari jaarlijkse piekmomenten zijn. Het was ook al bekend dat de gemeente per januari 2015 veel nieuwe taken toebedeeld kreeg en dat daarmee de nodige personeelswisselingen aan de orde waren.
Waarom heeft het college hier desondanks niet op geanticipeerd?

3. Wat zijn de kosten per afhandeling van een aanvraag en hoe verhouden deze zich tot de verstrekte bedragen?

4. Wat gaat het college concreet doen om de afhandelingstermijnen op korte termijn op het gewenste niveau te krijgen?

5. Op welke datum heeft de gemeente Zwolle dit gerealiseerd?

6. Is het college bereid om – zolang de afwikkeling van de Individuele Inkomenstoeslag niet op orde is – de regeling voor duurzame gebruiksgoederen binnen de bijzondere bijstand actief en soepel op te pakken zodat de aanvragers op die wijze bij acute en noodzakelijke vervangingen (zoals koelkast, vriezer en wasmachine) niet in de knel komen?

7. Is het college bereid om de gemeente aanvragers nadrukkelijker en (nog) meer pro actief te laten attenderen op de diverse regelingen waar een betrokkene een beroep op kan doen?

 

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Was het maar waar dat het alleen inkomensondersteunende wachttijden zijn. Nieuwe Cliënten die zich aanmelden voor schuldhulpverlening minimaal 4 maanden wachttijd voor 1e gesprek. Het blijft dossier hoppen van bureau naar bureau er zijn cliënten vanaf 2012 en 2013 nog steeds in de wacht voor schuldhulp. Er zijn nu weer tijdelijke krachten aangenomen om de achterstanden weg te werken en weer dezelfde dossiers door de handen die al vier, vijf zes of zelfs zeven keer behandeld zijn.

    Het heeft niets met welke politieke partij te maken het heeft wel met de chaos van de gemeente te maken, nu nog erger sinds 1-1-2015 en het rijk de schuld geven. De gemeentes hebben weinig tegengas gegeven en dachten dit wel even op te lossen.    ⚠️ Meld

  2. de gemeente heeft meerdere taken gekregen lees ik .Nou dan moeten ze de ambtenaren maar eens achter de vodden zitten en wat minder leuten bij de koffiemachine


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.