Ontwerp kunstroute wordt werkelijkheid

Zwolle – Portal, het winnende ontwerp van de kunstenaars Ram Katzir en Hertog Nadler voor de kunstroute van het station naar de binnenstad van Zwolle, is goedgekeurd door B en W en kan nu worden uitgevoerd. Daarmee krijgt de looproute een unieke uitstraling van internationale allure.

In oktober 2013 vroeg de gemeenteraad om Zwolse accenten aan te brengen in de nieuwe reizigerstunnel onder station Zwolle en die te combineren met de kunst langs de looproute naar de binnenstad.

Op een uitvraag kwamen meer dan honderd ideeën binnen. Daaruit koos het college vorig jaar op advies van de commissie Beeldende Kunst het voorstel van Ram Katzir, Chaja Hertog en Nir Nadler om verder uit te werken. Het definitieve ontwerp is nu door alle betrokken partijen en de klankbordgroep positief beoordeeld op artistieke kwaliteit, effecten op de voorbijganger, technische uitvoerbaarheid, onderhoud en duurzaamheid. De commissie Beeldende Kunst heeft daarop het plan voorgedragen aan B en W.

Tijdtunnel
Portal, het voorstel voor de kunstroute, creëert een magische wereld waarin het alledaagse leven en een denkbeeldige wereld elkaar afwisselen. Reizigers op het station Zwolle zullen ondergedompeld worden in een video-installatie, die volledig gefilmd is in het station zelf. Bezoekers ervaren de video als een panoramische spiegel, die figuren uit het Zwolse verleden, heden en denkbeeldige toekomst toont. De video-installatie zal het reizende publiek betrekken bij de historie van de stad en tegelijkertijd spelen met hun perceptie van ruimte en tijd. De filmopnamen worden een sociaal en regionaal evenement, waarbij de Zwolse bewoners uitgenodigd worden om deel te nemen in het kunstwerk.

De kunstenaars roepen Zwollenaren op mee te reizen door de tijd en samen geschiedenis te schrijven. Wie zich wil aanmelden of meer informatie wil over de deelname aan het project kan een mail sturen naar Infoportal2015@gmail.com

Blauwe lijn
Een smalle blauwe bronzen lijn zal vanuit het stationsplein naar de binnenstad met de stroom van bezoekers en forenzen mee slingeren. De lijn is in de grond gekerfd, als de levenslijn in een handpalm. Een eerste proefstuk is vorige maand in de Van Nagellstraat aangebracht om te testen hoe het materiaal zich houdt als er overheen gelopen en gereden wordt en hoe het onderhoud uitpakt.

Beelden
Langs de lijn staan op strategische plaatsen beelden die bezoekers uitnodigen om hun omgeving te beschouwen en zich bewust te worden van de tijd en plaats waarin we nu leven. De beelden bestaan uit een ondergronds perron en een grote bronzen kaart van Zwolle en twee audioscopen met de soundtrack van de video-installatie in de tunnel.

De leden van de klankbordgroep hebben suggesties gedaan voor de invulling van de bronzen kaart met markante Zwolse objecten.

Internationale allure
Met Portal krijgt Zwolle een aansprekend kunstwerk van hoge artistieke kwaliteit, dat een spannende bijdrage levert aan de looproute van het station naar de binnenstad. De route krijgt daardoor volgens de commissie en de klankbordgroep internationale allure en heeft een blijvende toegevoegde waarde voor de stad. De gehele kunstroute kan vanuit verschillende richtingen ervaren worden en is ontworpen zonder begin of einde.

Uitvoering
Bij de uitvoering van het plan vraagt de commissie Beeldende Kunst aandacht voor de koppeling tussen het tunneldeel van de route en de tijdelijke situatie van het Stationsplein. Daar gaat de komende jaren veel veranderen en laat de definitieve inrichting nog enkele jaren op zich wachten.

De kunstenaars gaan nu voortvarend aan de slag met de uitvoering. De opnamen voor de videoanimatie in de tunnel vinden plaats voor de officiële opening van de tunnel eind juni. De hele route is naar verwachting eind 2015 gereed.

De kunstroute wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de Europese Unie, Provincie Overijssel en het Mondriaan Fonds.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Een smalle blauwe bronzen lijn zal vanuit het stationsplein naar de binnenstad met de stroom van bezoekers en forenzen mee slingeren. De lijn is in de grond gekerfd, als de levenslijn in een handpalm.

    Dus ook langs de stadsgracht. Wordt dat niet een beetje druk samen met die bevrijdingstegels die er nu al liggen? Of worden die als afgeschreven beschouwd omdat de meeste toch zo afgesleten zijn dat ze niet meer te lezen zijn.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.