Windesheim geslaagd voor toets NVAO

Zwolle – Windesheim heeft de Instellingstoets Kwaliteitszorg van de Nederlands – Vlaamse Accreditatie Organisatie behaald. Dit heeft het NVAO-bestuur op 14 april 2015 aan de instelling laten weten.

De NVAO constateert dat Windesheim ‘een onderwijsvisie neerzet die ondanks zijn complexiteit duidelijk is voor alle betrokkenen. Het nieuwe onderwijsconcept levert de organisatie een heldere leidraad om die visie verder uit te werken’.

"We zijn bijzonder tevreden en trots op dit positieve besluit van de accreditatieorganisatie. Het behalen van de Instellingstoets is voor ons een erkenning dat we de kwaliteit van onze opleidingen goed op orde hebben en dat de hele instelling daar naar handelt. Dat is een inspanning van ons samen, van studenten, docenten en onderzoekers", aldus Albert Cornelissen, voorzitter van het College van Bestuur van Windesheim.

De onderwijsvisie gaat over de thema’s onderwijs, ondernemen, onderzoek en waardenvolle professionaliteit. Begrippen die volgens de NVAO ‘tussen de oren zitten’ bij docenten en studenten. De onderwijsvisie komt ook terug in de talrijke activiteiten die Windesheim ontplooit. Zoals de topondernemersregeling voor studenten of het doen van praktijkgericht onderzoek voor het bedrijfsleven. Het onderwijs profiteert daarvan. Andere positieve zaken die de NVAO onderstreept, zijn het ambitieuze studieklimaat bij Windesheim, de hoge scores bij de studenttevredenheid enquête NSE, de hoge kwaliteit van het onderwijs en de kundige capabele medewerkers.

Ook is er bij de accreditatieorganisatie waardering voor de uitwerking van het concept waardenvolle professionaliteit, dat ‘op een groot draagvlak kan rekenen bij docenten en studenten’. Windesheim wil afgestudeerden in staat stellen om het eigen professionele handelen kritisch onder de loep te nemen. Studenten worden gestimuleerd om na te denken over de eigen waarden en normen en hoe die zich verhouden met de beroepsethiek waar ze als toekomstig leraar, accountant, verpleegkundige of journalist mee te maken krijgen. De afgestudeerde van Windesheim kan verantwoorden vanuit welke waarden en normen hij handelt en hoe hij vanuit zijn beroep wil bijdragen aan een betere samenleving. De opleidingen krijgen van de hogeschool de ruimte om zelf invulling te geven aan het concept waardenvolle professionaliteit.

Het NVAO -besluit is gebaseerd op het positieve advies van de auditcommissie van de NVAO. Dit panel bezocht Windesheim op 11 en 12 maart. Na afloop gaf het panel aan dat Windesheim met ‘vlag en wimpel’ was geslaagd om de onderwijsvisie nader uit te werken voor wat betreft ondernemen en waardenvolle professionaliteit. Het panel keek alleen naar die expliciete voorwaarde die het NVAO-bestuur een half jaar eerder had gesteld bij standaard 1 van de instellingstoets, de visie op kwaliteit. Voor de overige vier standaarden van de Instellingstoets Kwaliteitszorg had Windesheim op 27 juni 2014 al een positief oordeel van het NVAO-bestuur ontvangen. Met het recente besluit scoort Windesheim nu op alle vijf standaarden voldoende. De Instellingstoets is zes jaar geldig. Door het behalen van de ITK kunnen opleidingen voor de accreditatie beperkt worden beoordeeld.

Artikel delen: