Tweede jeugd voor De Molenhof

Zwolle – Op de Terugkomdag van zorgcentrum De Molenhof hebben de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en Habion de ruim 800 ideeën die ze hadden verzameld samengevat en teruggekoppeld. Deze terugkoppeling leverde veel herkenning op. Op 9 juni wordt een voorlopig plan voorgelegd aan bewoners, medewerkers en inwoners van Assendorp, gebaseerd op de ideeën en wensen van allen.

De diverse bijeenkomsten zijn belangrijke onderdelen van het experiment om van De Molenhof nu en in de toekomst een gebouw te maken waar iedereen graag wil wonen. Voorop staat dat huidige bewoners gewoon in De Molenhof kunnen blijven wonen. Belangrijkste doel van het experiment De Molenhof een tweede jeugd is om, mede als gevolg van gewijzigd regeringsbeleid, van De Molenhof een aantrekkelijk gebouw te maken waar huidige en toekomstige bewoners graag wonen. Een veilig woongebouw waar plek is voor mensen die naar behoefte zorg in alle zorgzwaartes kunnen krijgen, waar het gezellig is, maar waar mensen zich indien gewenst ook kunnen terugtrekken in hun eigen omgeving en desgewenst met gelijkgestemden. Een gebouw waar iedereen graag woont op de wijze die bij hem of haar past.

De Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en Habion willen ook graag bereiken dat De Molenhof een gebouw is dat in directe verbinding staat met de buurt.
 
Voorop staat daarbij dat de partners het gebouw open willen houden en waar wenselijk opnieuw uitvinden. Dat doen ze nooit zonder daarbij huidige bewoners en hun familieleden en mantelzorgers, buurtbewoners en anderen intensief te betrekken. Op dit moment worden ideeën en wensen nog volop bestudeerd en uitgewerkt.
 
Tweehonderd belangstellenden
Zo’n tweehonderd belangstellenden bezochten op dinsdag 7 april de Terugkomdag in De Molenhof.
Er was een gevarieerd programma. De school Het Atelier aan de overkant van De Molenhof vertelde over de nieuwe contacten, de studenten van de pop up university deelden hun weekendbelevenissen, een vertegenwoordiger van het Ouderenfonds vertelde zijn verhaal, drie wijze mannen denken aan de oprichting van een coöperatie, de mensen van de kinderopvang vertelden van hun ontmoetingen en de studentes sociaalpedagogische dienstverlening over de twee nachten die ze in De Molenhof verbleven.
 
De ideeën
Veel van wat werd verteld, kwam voort uit de wensen van de inspiratiedag en de acht weken werkatelier.
Er waren diverse soorten ideeën en wensen. Op de eerste plaats waren er ideeën die iets met het gebouw en de tuin te maken hebben en ideeën om de verbinding tot stand te brengen tussen De Molenhof en de omgeving.
 
Het gebouw
De ideeën worden de komende periode door Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en Habion uitgewerkt tot concrete plannen.
Kern van de ideeën: meer contact, meer diversiteit in woningen, kleinschaligheid (mensen willen de mogelijkheid hebben om zelf te koken), maar ook betaalbaarheid en keuzevrijheid. Als mensen bijvoorbeeld rust willen, dan wordt daar natuurlijk rekening mee gehouden. Willen ze reuring, dan kan ook daar op worden aangesloten.
Die ideeën betekenen meer licht in het gebouw, samenvoegen van woningen en woonkeukens op de verdiepingen. Ook de tuin kan worden aangepast. Zo kan er een veilige verbinding met de school worden aangelegd waar jong en oud elkaar op speelse wijze ontmoeten.
 
Daarnaast gaan we onderzoeken hoe we op een veilige manier De Molenhof en Achter de Hoven met elkaar kunnen verbinden. En er zijn wensen om aan de achterkant een verbinding met de buurt te maken. Uiteraard gebeurt dit niet zonder overleg. De bewoners van Achter de Hoven willen graag meer bij de plannen worden betrokken. Daaraan wordt natuurlijk gehoor gegeven.
 
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk begrip. Dat gaat over hergebruik, verantwoord omgaan met energie, nieuwe bronnen van (duurzame) energie toepassen. Het gebouw laten staan in plaats van slopen en nieuwbouwen is al een vorm van duurzaamheid. Maar er is meer. Het gebouw kan milieuvriendelijker. Bijvoorbeeld door meer licht in te laten en te gaan werken met sedumdaken bezet met zonnepanelen. Het zijn voorbeelden van hoe het zou kunnen. Wordt vervolgd.
Verbinding
 
Er zijn tal van ideeën voor verbinding in De Molenhof. Veel wensen gingen over een betere verbinding met de buurt. Zowel buurtbewoners als bewoners van De Molenhof hebben daaraan behoefte. We zien nu al welk een enorme aantrekkingskracht een trampoline heeft op de kinderen van de school Het Atelier en de buurt. Er is behoefte om de banden met de school en het kinderdagverblijf flink aan te halen en te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Verder kan de recreatiezaal veranderen in een buurtsoos, kan er een postagentschap komen, een winkelservice en nog veel meer verbindende activiteiten om de buurt meer te betrekken bij De Molenhof. Ook zelf koken op de verdieping kon op een warm applaus rekenen.
 
Uiteraard zal er de nodige reuring zijn, maar er zijn ook bewoners die erg op hun rust en privacy zijn gesteld. Ook aan hen is gedacht. Voor hen komen er speciale ruimtes waar zij zich kunnen terugtrekken of met een klein groepje kunnen eten.
Mix van jong en oud: studenten?
Veel vragen waren er over de studenten. Komen zij nu wel of niet in De Molenhof wonen? Studenten zelf willen wel. Hen is het overnachten goed bevallen. Maar er zijn ook bewoners die gereserveerd zijn. Zij hebben vragen als: hoe zit het dan met onze nachtrust, maken ze niet teveel rotzooi en lawaai? Op zich zijn daar wel oplossingen voor te vinden. Zelf opperden de aanwezige studenten dat ze best hun kennis willen delen met de bewoners. Daartegenover staat dat ook bewoners van betekenis kunnen en willen zijn voor de studenten. Wordt dus vervolgd. Denk mee! Misschien is een jaar proefwonen een mooi idee.
 
Hoe nu verder?
Werkatelier elke dinsdag 8 weken lang
Na deze dag is het nog niet klaar. De ideeën worden vanaf nu verder uitgewerkt. Daarvoor is het werkatelier nog acht weken lang elke dinsdag open, van 12.00 uur tot 16.00 uur. U bent uiteraard van harte welkom aan de tafel in de recreatiezaal. Dus kom langs en laat uw stem horen. Bent u niet in de gelegenheid om aan te schuiven? Wij kunnen natuurlijk ook op afspraak bij u langskomen.
Bijeenkomst op 9 juni 19.30 uur!
Op 9 juni is er een nieuwe bijeenkomst in de avond, waarvoor we iedereen weer uitnodigen.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie of met iemand van ons van gedachten wisselen over alles dat voorbijkwam? Kom gerust langs in het werkatelier of mail ons: molenhof@habion.nl
Artikel delen: