Psychiatrische patiënten vragen meer hulp

Zwolle – Het Elisabethfonds heeft als doelstelling extra middelen te verwerven voor (ex-) psychiatrische patiënten en/of bewoners van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in Overijssel. Het is de bedoeling dat ze daardoor sneller hun plaats in de samenleving kunnen innemen. Het Elisabethfonds ontvangt steeds meer aanvragen voor financiële hulp.

Het Elisabethfonds wil graag zoveel mogelijk mensen helpen maar de middelen zijn beperkt. Daarom doet de stichting een beroep op de maatschappij. U kunt donateur worden voor € 12,50 per jaar, en vanzelfsprekend mag dat ook een hoger bedrag zijn. U kunt ook besluiten het Elisabethfonds te steunen met een eenmalige bijdrage, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum, promotie of een andere memorabele gebeurtenis. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het Elisabethfonds in uw testament te gedenken. Het Elisabethfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Als donateur van het Elisabethfonds wordt u op de hoogte gehouden door het jaarbericht en krijgt u een uitnodiging om de uitreiking van de ‘Roos van Elisabeth’ bij te wonen. Met de ‘Roos’ wordt jaarlijks (in november) een persoon of een instelling in het zonnetje gezet die zich extra inspant om ex-psychiatrische patiënten (weer) een goede plaats in de maatschappij te geven.

www.st-elisabethfonds.nl 

Artikel delen:

Reageer