Motie meldpunt gezondheidsklachten UMTS

GroenLinks / De Groenen en de ChristenUnie constateren, dat er onder een deel van de bevolking onrust heerst over de gezondheidseffecten van UMTS- en andere straling. De fracties zeggen, dat het Zwitsers onderzoek over de gevolgen van UMTS-straling geen uitsluitsel geeft over de gezondheidseffecten op langere termijn.

De fracties zijn van oordeel dat burgers met gezondheidsklachten, mogelijk als gevolg van (UMTS-)straling, gehoord moeten worden, dat de klachten van burgers een richting kunnen geven aan het onderzoek van o.a. het RIVM, en draagt het college op in overleg met de GGD Regio IJssel-Vecht te treden hoe te komen tot een onafhankelijk meldpunt gezondheidsklachten die mogelijk het gevolg van ( UMTS-)straling zijn., deze klachten aan het RIVM te (laten) melden. GL/DG en CU willen ook, dat in een gezondheidsrapportage van de gemeente Zwolle, er melding wordt gemaakt van het aantal en de aard van de klachten die zijn binnen gekomen. Het RIVM, het rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, doet in opdracht van het Rijk onderzoek naar de gevolgen van verschillende vormen van straling op de gezondheid. GL/DG en CU vinden, dat een klachtenmeldpunt in Zwolle mede richting kan geven voor verder onderzoek van het RIVM. De twee partijen dienen maandagavond tijdens de raadvergadering een motie in.

De toelichting voor het agendapunt betreffende de komende gemeenteraadsvergadering vindt u hier.

Artikel delen:
Reacties 4

Reageer