GEO-Certificaat voor Golfclub Zwolle

Zwolle – Golfclub Zwolle is één van de 52 golfbanen in Nederland (meer dan 200 golfbanen) die is gecertificeerd met het wereldwijd erkend GEO-Certificaat (Golf Environment Organization). Het GEO certificaat wordt uitgereikt na het succesvol doorlopen van een internationale certificering audit voor het “Committed to Green” programma dat is ontwikkeld met steun van de Europese Commissie.

geo_certificering_2015.jpg 

Na de uitreiking van het certificaat in 2012 dient er elke 3 jaar een her-audit plaats te vinden. Voor Golfclub Zwolle was dit in april 2015 aan de orde en de club is er trots op dat zij deze her-certificering met succes heeft afgerond. Het GEO-certificaat staat voor een verantwoorde omgang met natuur en milieu en is een keurmerk voor natuurvriendelijk en milieubewust onderhoud. Zonder de enorme en continue inzet van de baancommissie en de greenkeepers is her-certificering niet haalbaar. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van een ecologisch management systeem voor de registratie van de bedrijfsactiviteiten en wordt middels zonnepanelen maximaal voorzien in de elektriciteitsbehoefte van het clubhuis, de warmwater voorzieningen, de elektrische buggy’s en de laadpalen. Voor de komende vier jaren heeft de club wederom nieuwe doelstellingen geformuleerd om ook de volgende audit weer succesvol te zijn.

Golfclub Zwolle beschikt over ruim 70 Ha natuurlijk ingericht gebied, waarvan 10 Ha ecologisch.   Dit ecologische gebied mag niet betreden worden door de spelers, zodat er ruimte en rust is voor flora en fauna. Jaarlijks worden er vogeltellingen gedaan op soorten vogels in de golfbaan. Deze tellingen wijzen uit dat er momenteel meer dan 80 vogelsoorten leven in en rondom dit prachtige gebied. 
 
Zo speelt Golfclub Zwolle een belangrijke rol in het behoud van natuurlijke ruimte en in de ontwikkeling en bescherming van de natuur. Golf is een zeer gezonde sport voor alle leeftijden; buitenlucht, gezonde inspanning en sociale contacten zijn kernbegrippen binnen deze sport die zowel competitief als recreatief te beoefenen is. 
Artikel delen: