Veiligheidsregio IJsselland krijgt vorm

Het Veiligheidsbestuur IJsselland en het Dagelijks Bestuur van de Regio IJssel-Vecht hebben zich uitgesproken voor de vorming van een ‘zelfstandige’ veiligheidsregio. Dat betekent dat er een gemeenschappelijke regeling komt, waarin de Brandweer en GHOR Regio IJssel-Vecht een plaats krijgen. Zij treden daarmee uit de Regio IJssel-Vecht. Hiermee is een flinke stap gezet in de richting van de Veiligheidsregio IJsselland, die nu nog in oprichting is.

In twee bijeenkomsten hebben de burgemeesters van de Veiligheidsregio gesproken over ontwikkelingen die op de regio afkomen. De burgemeesters vormen straks het bestuur voor de Veiligheidsregio. De visie van het Veiligheidsbestuur IJsselland is dat de Veiligheidsregio een zelfstandige organisatie wordt, op grond van een gemeenschappelijke regeling. In die visie van het Veiligheidsbestuur IJsselland maken de Brandweer Regio IJssel-Vecht en het GHOR-bureau Regio IJssel-Vecht de overstap naar de Veiligheidsregio IJsselland. De brandweerzorg zal dan ook geregionaliseerd worden. De gemeente behoudt haar taken voor de brandveiligheid en brandpreventie, de vrijwillige brandweer blijft op gemeenteniveau behouden en de samenwerking tussen de gemeentelijke korpsen en het regionaal brandweerkorps wordt geïntensiveerd. Het Dagelijks Bestuur van de Regio IJssel-Vecht heeft zich achter dit voorstel geschaard.

Op 1 november a.s. vergadert ook het Algemeen Bestuur van de Regio IJssel-Vecht over dit onderwerp. De Regiomedewerkers zijn donderdagmiddag 4 oktober over deze ontwikkelingen geïnformeerd.
‘Een gebied waarin wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en handhaving van de openbare orde en veiligheid.’ Dat is de definitie van het kabinet van de term ‘veiligheidsregio’. De veiligheid van de burgers staat voorop. De intensivering van de onderlinge samenwerking van de hulpverleningsdiensten en gemeenten, moet die veiligheid verbeteren. In de Regio IJssel-Vecht is onder meer de GGD ondergebracht en dat blijft zo. De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst van de Regio functioneert op een goede manier. Bij een landelijke inspectie is de GGD Regio IJssel-Vecht naar voren gekomen als één van de beter presterende GGD’en.

Artikel delen:

Reageer