70% van de kinderen is lid van sportclub

Zwolle – Deze week is het de Nationale Sportweek, een landelijk sportevenement. De Sportweek laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is. Deze week worden er bijvoorbeeld op scholen veel evenementen georganiseerd rondom het thema sport. GGD IJsselland heeft onderzoek gedaan naar het sporten en bewegen van kinderen. Hoeveel kinderen zijn bijvoorbeeld lid van een sportclub? En hoeveel ouders stimuleren hun kind(eren) om buiten te spelen?

In de regio is 70% van de kinderen lid van een sportvereniging in de buurt. Hierbij is geen verschil tussen jongens en meisjes. Kinderen in de leeftijd va 8-12 jaar zijn vaker lid van een sportvereniging dan kinderen tussen 4-8 jaar (81% versus 57%). Dat sportbeoefening goed is voor de gezondheid is bekend. Maar door sporten leren kinderen ook normen en waarden, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en de weerbaarheid wordt vergroot. Bewegen
Naast sporten hoort voldoende bewegen ook bij een gezonde leefstijl. De helft van de ouders stimuleert hun kind om (bijna) elke dag buiten te spelen, een derde doet dit alleen als het ‘mooi’ weer is. Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) moeten kinderen minimaal 7 uur per week bewegen. In de regio voldoet 80% van de kinderen hier aan.

Gezondheidsatlas
De gegevens komen uit de kindermonitor van GGD IJsselland (2013-2014). Alle onderzoeksgegevens zijn ook te vinden in de gezondheidsatlas van GGD IJsselland: www.gezondheidsatlasggdijsselland.nl

Artikel delen: