Transitieteam tegen leegstand in Zwolle

Zwolle – De aanpak van leegstand in Zwolle krijgt een impuls door de inzet van een ‘transitieteam’ van de gemeente. Het initiatief gaat ervoor zorgen dat goede ideeën en voorstellen sneller binnen de ambtelijke organisatie tot bloei kunnen komen. Het transitieteam, dat in samenstelling en werkwijze flexibel is, vormt één van de manieren om in de Overijsselse hoofdstad actief in te zetten op gebruik van de beschikbare ruimte.

 

Zwolle ziet leegstand met name als een kans. In het coalitieakkoord waarop burgemeester en wethouders koersen staat de wens om leegstand actief aan te pakken. Dat doet Zwolle op verschillende manieren. Uitgangspunt is dat de herontwikkeling (transitie) van gebouwen en gebieden in Zwolle de gezamenlijke inzet van overheid en stad vraagt. Heel Zwolle is daarbij speelveld, bijzondere aandacht is er voor de binnenstad, Oosterenk en Hanzeland.

Aansluiten

De rol van de gemeente zal aansluiten bij de inzet van eigenaren en gebruikers. Het transitieteam versnelt en ondersteunt (lopende) initiatieven die een bijdrage leveren aan het uitgangspunt ‘Leegstand als Kans!’ Het team heeft daarbij een aantal opdrachten:

– versterken van de communicatie: middel daarbij is het platform Zwolle Biedt Ruimte, waarop vraag en aanbod van ideeën en mogelijke oplossingen samenkomen. Onderdeel van het platform is de transitiekaart waarop die zaken een plek vinden in de stad.

– externe profilering: door de pro-actieve werkwijze van het team.

– bevorderen van de interne samenhang: door stimulerend en flexibel binnen de gemeente ontwikkelkansen te verzilveren

– bijdragen aan de strategie van de gemeente: op het terrein van ruimte en economie, bijvoorbeeld rond de nieuwe Structuurvisie.

 

Impuls

Wethouder René de Heer ziet in het transitieteam een impuls in de wijze waarop de gemeente constructief en creatief bouwt aan de verdere ontwikkeling van Zwolle: “Het team en een middel als de ‘ideeënkaart’ stimuleert: mensen en ideeën verbinden en samenwerken is de kracht van Zwolle. De stad biedt talloze plekken en mensen met plannen, en door die samen te brengen gaan mooie dingen ontstaan.”

Artikel delen: