€ 25.000 voor inrichting Hospice Zwolle

Zwolle – Het VSBfonds heeft aan Hospice Zwolle een bijdrage toegekend van 25.000 euro. De donatie is bestemd voor de inrichting van het hospice.

Het is bijzonder om te zien dat zoveel fondsen ons initiatief waarderen, zegt Joop Dijkstra, penningmeester van Hospice Zwolle. ‘Ook het VSBfonds gaf bij de honorering van onze aanvraag aan dat ze blij zijn dat hun donatie kan helpen om ons doel te verwezenlijken.’

Nu het bouwbord aan de Wipstrikkerallee is geplaatst en binnenkort de eerste paal wordt geslagen, komt het moment van inrichten dichterbij. Joop Dijkstra: ‘Van het begrote bedrag voor de inrichting is na de donatie van het VSBfonds nu ruim de helft toegezegd. Het verheugt ons ook dat steeds meer Zwolse particulieren en instanties zich aangesproken voelen door ons motto Samen voor Hospice Zwolle. De financiële acties die zij ondernemen, dragen – naast mogelijk nog donaties van andere fondsen – allemaal bij aan de realisatie van ons doel.’

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

Artikel delen: