Politiek akkoord met nachtwinkels in Zwolle

Zwolle – In december vorig jaar heeft de raad een motie van D66, VVD, SP en Swollwacht aangenomen waarin het college werd gevraagd naar scenario’s voor nachtwinkels. In de nieuwe winkeltijdenverordening is geen artikel over nachtwinkels meer opgenomen. Er zijn in hoofdlijn twee scenario’s te onderscheiden waarbij nachtwinkels mogelijk zijn in Zwolle.

Scenario 1: op alle dagen nachtwinkels mogelijk van 22.00 tot 06.00 uur. Scenario 2: het vaststellen van afwijkende openingstijden en/of dagen. Scenario 1 geeft ‘maximale uiting’ aan de intentie van de motie om het ondernemerschap onder mensen die een nachtwinkel willen starten te stimuleren. In scenario 2 wordt er in meer of mindere mate een beperking opgelegd. De raad werd maandagavond voorgesteld te kiezen voor één van de scenario’s. De indieners van de motie kregen als eerste het woord. Alle vier zijn voorstander van scenario 1. Dit is het meest duidelijk en geeft maximale ruimte aan ondernemers. Het legt vooraf geen beperkingen op. Men vertrouwt er op dat initiatiefnemers zelf zorgen dat er geen overlast zal ontstaan. De ondernemer heeft hier tenslotte ook alle belang bij, vinden de partijen. Wel is men voorstander van een evaluatie over bijvoorbeeld drie jaar.

Andere fracties zijn het hier goeddeels mee eens, maar vinden dat er maatwerk mogelijk moet zijn. Afhankelijk van de situatie kunnen vooraf enkele randvoorwaarden worden meegegeven. Wethouder De Heer ziet dat een meerderheid van de raad nachtwinkels mogelijk wil maken. Met het oog op beperking van mogelijke overlast zal hij bezien welke randvoorwaarden kunnen worden gesteld. Bijvoorbeeld een maximaal aantal. Hij zal het nader uitwerken en komt na het zomerreces met een voorstel tot aanpassing van de winkeltijdenverordening. Naar aanleiding van een vraag van het CDA zegt de wethouder toe dat hij de raad nader zal informeren over de stand van zaken van de procedure betreffende de SPAR in de Wipstrik.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Goed nieuws! Blij dat te vernemen.
    Ondernemers beperken is de economie beperken immers,
    en de vrijheid van burgers die steeds meer flexibel willen werken.

Reageer