Dag van de vrijheid ook voor vluchtelingen

Zwolle – De vrijheid tegemoet, dat is wat veel vluchtelingen waarschijnlijk in hun hoofd hebben als ze de gevaarlijke oversteek over zee naar Europa proberen te maken. Wat is een betere dag dan 5 mei, Bevrijdingsdag, om hier een minuutje aandacht aan te besteden? Daarom staat Amnesty International Zwolle op deze dag op het Bevrijdingsfestival in Zwolle handtekeningen te verzamelen voor een oproep aan Nederlandse en Europese leiders om adequate maatregelen te nemen ten gunste van vluchtelingen.

Naast de stand van Amnesty Zwolle wordt ook een bootvluchtelingenspel gespeeld. Verhalen van vluchtelingen die de oversteek over de Middellandse Zee ternauwernood redden, foto’s van gammele boten barstensvol mensen, politieke statements, aantallen slachtoffers, Mare Nostrum – de kranten stonden er vol mee. De oversteek van vluchtelingen in nood naar Europa is een immens gevaarlijke tocht, maar niettemin een gok die velen nemen. Amnesty gelooft dat het argument dat een grootschalige reddingsoperatie op de Middellandse Zee bootvluchtelingen alleen maar aanmoedigt hun leven te wagen, de prullenbak in kan. Maar in Den Haag en Brussel blijft er verzet tegen het redden van mensen die verdrinken aan Europese grenzen.

Enkele grote scheepsrampen in februari van dit jaar doen vermoeden dat 2015 afstevent op een recordaantal verdronken bootvluchtelingen. Vooral nu in Libië, een opstap land van de vluchtelingen, de situatie alleen maar chaotischer wordt. De reddingsoperatie van de Italiaanse marine, Mare Nostrum is gestopt, maar geen enkel ander land heeft hierna de verantwoordelijkheid genomen om in actie te komen. Het bieden van redding zou mensen alleen maar stimuleren hun leven te wagen, een aanzuigende werking hebben. Maar kijkend naar de aantallen vluchtelingen in 2015, kan dit argument de prullenbak in. Zestig procent méér vluchtelingen gingen in deze periode de zee op in vergelijking met vorig jaar. Dit zou politieke machten aan het denken moeten zetten.
Om beslissers in Europa en Nederland aan te sporen in actie te komen, roept Amnesty International iedereen op hun handtekening te zetten en hiermee Europese leiders op te roepen mensenlevens te redden door:
– Met alle EU-landen gezamenlijk de zoek- en reddingsoperatie op zee uit te breiden.
– Meer veilige en legale routes naar Europa te bieden voor mensen die op de vlucht zijn voor conflicten en vervolging.
Ook Amnesty Zwolle helpt mee met het verzamelen van deze handtekeningen op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Festivalbezoekers kunnen op 5 mei de petitie ondertekenen en het bootvluchtelingenspel spelen.

Artikel delen:
Reacties 41
 1. Gezond verstand zo te lezen “Amnesty gelooft dat het argument dat een grootschalige reddingsoperatie op de Middellandse Zee bootvluchtelingen alleen maar aanmoedigt”

  De bootjes maffia in stand houden lijkt me het aller slechtste idee.  ⚠️ Meld

 2. Tsja, het “bootvluchtelingenspel”.

  Da’s nou echt een idee van Amnesty waarvan ik denk
  dat ’t helpt. Uit betrouwbare bronnen vernam ik dat
  het spel zich gaat afspelen ergens in de gracht in
  de nabijheid van het kerkbrugje.

  Het doel van het spel lijkt me de directie van
  Amnesty zo lang mogelijk onder water te houden.

  Om uit te vinden of iemand die honderdduizend-plus
  vangt ook zuurstof nodig heeft.

  Ik verwacht van niet. Die graaier ademt vast euries 🙂  ⚠️ Meld

 3. Ik heb vannacht (ben net wakker) gedroomd dat ik de middellandse zee aan het overzwemmen was samen met een groepje mensen, typisch he hoe dromen werken.


  ⚠️ Meld

 4. Het lijkt wel of de situatie hoe langer hoe onoverzichtelijker en schrijnender wordt. Dan wordt van Europa een (deel van) de oplossing verwacht.
  Europa is weer eens tot op het bot verdeeld. Veel landen willen niet eens mensen in nood helpen. Niet in Afrika en niet in Europa. Voelen zeker niet de morele plicht. Vertegenwoordigers van veel landen denken alleen maar aan de welvaart in hun eigen hok(je). Het boeit ze niet wat de buurman doet. Vrees dat ons welvarende landje soms ook die kant op dreigt te gaan.


  ⚠️ Meld

 5. Op AD.NL staat een interview met VVD kamerlid Malik Azmani. Ben het wel met zijn plannen eens. Grenzen dicht. Opvang in eigen regio. Die landen helpen met het financieren van goede opvang, met onderdak, medische hulp en voedsel. Geld wat je normaal kwijt bent aan opvang hier kun je beter daar aan besteden. Veel efficiënter.


  ⚠️ Meld

 6. Op zich is dat helemaal waar, benjie. Ik denk dat veel vluchtelingen ook liever dichter bij huis blijven als thuisblijven onmogelijk is geworden. Het is nu al zo dat 80% van de vluchtelingen in de eigen regio worden opgevangen. Daarnaast komt de helft van de miljoen asielzoekers (van wie de vluchtelingenstatus nog onderzocht moet worden) naar Europa. Van de 12 miljoen vluchtelingen komt er 1 miljoen naar Europa. Hier wordt moord en brand geschreeuwd wanneer er honderden vluchtelingen op een plaats worden gehuisvest. Hoe denk je dat het in Libanon is, waar naast de 4,5 miljoen inwoners 1 miljoen vluchtelingen verblijven? En een tweede overweging is dat veel vluchtelingen in zeer arme landen terecht komen. Bekostiging van enkel de vluchtelingen werkt dan zeer ontwrichtend.
  Het is triest dat er zoveel brandhaarden zijn in de wereld dat velen zich gedwongen weten huis en haard te verlaten om zich in een onzeker avontuur te storten.


  ⚠️ Meld

 7. Zoals het nu gaat kan ook niet door blijven gaan. Reddingsboten sturen zorgt er alleen maar voor dat steeds meer vluchtelingen de gevaarlijke oversteek durven te wagen. Waaronder ook veel economische vluchtelingen, jonge mannen, zitten met name uit Eritrea. Vang die mensen in hun eigen regio op met goede hulp. Een euro is daar ook veel meer waard. En in plaats van de vluchtelingenstatus hier doen, doe je dat daar in de opvang. Veel efficiënter en het scheelt heel veel geld wat je dan weer kan besteden aan die vluchtelingenopvang in die regio’s. Op den duur kan het hier in Nederland, Europa ook ontwrichtend werken als hier zoveel vluchtelingen komen waarvoor eigenlijk geen perspectief is. Behalve de sociale voorzieningen.


  ⚠️ Meld

 8. 2 experts/specialist (hoogleraar asiel- en migratierecht & emeritus hoogleraar migratierecht ) in het NRC

  ‘Oude wijn in oude zakken’, zo noemt hoogleraar asiel- en migratierecht Thomas Spijkerboer het plan van de VVD om de grenzen te sluiten voor asielzoekers van buiten Europa. Die asielzoekers moeten in de eigen regio worden opgevangen, stellen de liberale regeringspartij.

  Het is sinds de jaren zeventig staand beleid om vluchtelingen op te vangen in de eigen regio, aldus Spijkerboer, die verbonden is aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Opvang in de regio stuit echter op het praktische probleem dat asielzoekers in veel gevallen niet zijn terug te sturen naar het eerste land waar zij naartoe zijn gevlucht, zegt hij. Internationale verdragen verplichten landen deze asielzoekers op den duur een status te geven, aldus de jurist. ??Op termijn is het niet acceptabel om mensen “in limbo” te laten.??

  Syrië

  Spijkerboer noemt als voorbeeld vluchtelingen uit Syrië, die in eerste instantie uitwijken naar Turkije of Libië. Als die doorreizen naar Europa, proberen Europese landen ze in eerste instantie te repatriëren naar het eerste land van aankomst. Maar in de praktijk lukt het niet asielzoekers terug te sturen naar Turkije, laat staan naar Libië, waar totale anarchie heerst.

  Het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties staat het vervolgens niet toe mensen helemaal geen status te geven, legt Spijkerboer uit. Ook het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees verdrag voor de rechten van de mens laten dit volgens hem op langere termijn niet toe.

  Verplicht

  Als Nederland eenzijdig van deze verdragen af wil, zou dat uittreding uit de Europese Unie betekenen, stelt Spijkerboer. Want om lid te mogen zijn van de EU is aansluiting bij deze verdragen verplicht.


  Binnen het Schengenverdrag geldt dat asielzoekers worden opgevangen in het eerste land van aankomst. Als het om grote stromen asielzoekers gaat, hebben Europese landen die niet aan de buitengrenzen van de EU liggen, zich verplicht een deel van de asielzoekers over te nemen. In de praktijk gebeurt dit slechts mondjesmaat, tot grote ergernis van bijvoorbeeld Italië.

  Averechts effect

  Ook emeritus hoogleraar migratierecht Han Entzinger wijst op het VN Vluchtelingenverdrag als obstakel voor het VVD-plan. ‘Nederland is één van de grondleggers van dit verdrag. Het zou vreemd zijn om dat nu te schenden’, zegt hij tegen de NOS.

  De VVD zegt vooral mensensmokkel vanuit Noord-Afrika en het Midden-Oosten te willen tegengaan, maar Entzinger voorspelt dat het voorstel juist een averechts effect zal hebben. ‘De VVD wil een hoog symbolisch hek om Europa heen zetten. Maar hoe hoger dat hek is, hoe hoger de prijzen worden die de smokkelaars aan vluchtelingen zullen vragen.’

  Aandeel beperkt

  Het aandeel vluchtelingen dat via de Middellandse Zee Europa binnenkomt is beperkt, aldus Entzinger tegenover de NOS. ‘Op dit ]moment komt ongeveer een kwart van de asielzoekers binnen via eilandjes in de Middellandse Zee, zoals Lampedusa. Een veel groter deel vluchtelingen is Europa al binnengekomen met een toeristenvisum. Dat laten ze verlopen en vervolgens vragen ze asiel aan. Die groep houd je niet tegen met dit plan van de VVD[/b .’  ⚠️ Meld

 9. @ GerardV mag je nixxx meer bij de supermarkt kopen als je tegen de doorgeslagen marktwerking bent?
  Mag je nog wel in jezelf of elkaar geloven als je atheïst bent?
  Moet je h*mo’s ontwijken/besmuiken/in elkaar slaan als je tegen het h*mohuwelijk bent?
  Moet je oorlogsslachtoffers van IS opvangen, als je tegen IS bent?

  Begrijp je moeten/mogen/vanzelfsprekend-reageren niet helemaal.


  ⚠️ Meld

 10. Moeten ze in het ruige land van dé popband allertijden (U2) nu de groene vlakten en de bergachtige kustgebieden, ook maar rose kleuren?

  Na

  Ieren zeggen voluit ja! tegen homo-huwelijk

  Eerste keer dat bevolking van een land stemt over homo-huwelijk … Overwinning op macht katholieke kerk … Helft stemmen geteld, overweldigende meerderheid voor ja

  De Ierse bevolking zegt massaal ja tegen de openstelling van het burgerhuwelijk voor homo’s en lesbiennes. Het land dat eeuwenlang beheerst werd door de invloed van de katholieke kerk is het eerste ter wereld waarbij de bevolking zich via een referendum kon uitspreken over het homo-huwelijk. Dat resulteerde in een verpletterende overwinning van progressieve krachten.  ⚠️ Meld

 11. Eens met benjie. Zoals het nu gaat kan het niet doorgaan. Waarom komt in dit soort discussies nooit de meest logische en gemakkelijkste oplossing in beeld om alle grenzen OPEN te zetten. En goede veerdiensten over de Middellandse zee vice versa. Het effect zal zijn dat er wel veel personen hier naar toe komen, maar even gemakkelijk ook weer verdwijnen. Nu is het zo dat als een asielzoeker éénmaal een status heeft hij zich wel tien keer bedenkt voor hij teruggaat. Als het allemaal vrij is Is er geen probleem meer. De problemen creëren we zelf.


  ⚠️ Meld

 12. Eens bernard,
  maar het systeem van landje pik/grondveroveren ten koste van alles…
  gecombinneerd met hebzucht, egoïsme en persoonsverheerlijking, heeft er voor gezorgd dat de machthebbers in veel landen…
  zogenaamd voor vrijheid en openheid in alles zijn, maar pratisch nogal protectionistisch zijn.
  Ze blijken dan ineens regeln*ukers. Bang voor het onbekende vreemde.
  En kinderen van het ‘doorgeslagen marktdenken’: Wat kost het ons en wat levert het ons op…niet in acht nemend dat het om mensen gaat.

  Zo schreef al iemand over regels en rechts. Want je zult begrijpen dat rechts hier nogal anders in staat dan links:

  De regelzucht van rechts

  Paul Tang over de ‘stadswachten’ van Europa

  Eurocommissaris Frans Timmermans gaat de Europese bemoeizucht te lijf. Deze week presenteerde hij zijn plannen om te komen tot betere Europese regelgeving. Liever minder en in ieder geval beter, is zijn devies. Geen gezeur en betutteling van Europa meer over de kwaliteit van gehaktballen of het gevaar van hoge hakken in kapperszaken. De Europese Commissie hoopt zo het vertrouwen van de burger terug te winnen.

  Maar de vraag is of dit voldoende is om de harten van mensen terug te winnen voor Europa. Of mensen niet veel meer op de vlucht zijn geslagen door de stortvloed aan regels en wetten, die Europa heeft afgevaardigd over hoe wij als Nederland ons huishoudboekje moeten bijhouden. Over onze begroting dus. ‘Het moet van Brussel’, is vaak de moedeloze verzuchting. In wezen gaat het gewoon om rechtse regelzucht.

  2008
  Ja, na het financiële rampjaar 2008 was besluitvaardigheid meer dan geboden. In de VS deden ze dat met duidelijke beleidskeuzes: vele, vele miljarden dollars werden in de economie gepompt, de knoet ging over Wall Street. En wat deed de EU: die kwam met wetten en regels. Het kon niet op. Het groei- en stabiliteitspact, dat moet waken over onze euro, werd aan alle kanten opgetuigd. Met een ’two-pack’, een ‘six-pack’, het ‘Europese Semester’, het ‘Begrotingspact’.

  In deze aanpak schuilde zonder enige twijfel de Duitse blik op de economie. Daar is zelfs een woord voor: ‘Ordoliberalisme’. Het komt erop neer dat de overheid regels maakt en uitvoert om er zo voor te zorgen, dat het de vrije markt voor de wind gaat. Deze manier van denken en handelen heeft ons een raamwerk van regels gebracht, waar de democratische besluitvorming in feite het nakijken had. Met deze keuze is de Europese Commissie, die zo graag politieker wil zijn, op economisch terrein gedegradeerd tot opzichter. Maar meer stadswacht dan politieagent.

  het woud van begrotingsregels
  Europa is op dit moment aan het verdwalen in dit woud van begrotingsregels. Het doel van die regels was de Eurozone te versterken. Het tegendeel is het feit. De tegenstellingen tussen Noord en Zuid zijn juist verscherpt. Noordelijke landen gebruiken de regels om de zuidelijke landen de maat te nemen, en de zuidelijke landen leggen de schuld van alle economische mis?re bij de rigide toepassing van regels door de noordelijke landen.

  Maar de belangrijkste reden van de verzwakking van de Eurozone door al deze begrotingsregels is het gebrek aan legitimiteit. Het idee dat ‘het moet van Brussel’ is veelzeggend. Blijkbaar zijn landen niet overtuigd, dat de regels werken in het Europese belang, laat staan in het nationale belang.

  natuurlijk gezag
  ‘Brussel’ mist natuurlijk gezag. De besluiten van de Europese Commissie komen in de krochten van Brusselse vergaderbunkers tot stand, na een heimelijke consultatie met de Duitse minister van Financiën, en kennen geen openlijke, democratische toetsing. Zo staat het Europees Parlement nagenoeg buitenspel. Het mag in het hele jaarlijkse proces één keer een vrijblijvende opinie geven. Niet vreemd dus, dat zo het beeld van de almachtige Brusselse bureaucraten wordt versterkt. Sterker nog, het is ook gewettigd.

  Maar ook het resultaat van al die begrotingsregels is bedroevend. Ze doen weinig om de echte problemen in de EU – werkloosheid, dreigende deflatie en stagnerende groei – aan te pakken. De problemen zijn juist verergerd: het opleggen van alleen maar bezuinigingen werkt juist averechts in slechte economische tijden. De werklozen betalen de rekening.

  Bovendien zijn de regels zelf onsamenhangend. Het is onduidelijk wanneer ze wel of niet gelden, of ze zijn eenvoudigweg onhaalbaar. Frankrijk krijgt twee jaar uitstel om zijn begroting op orde te brengen. Duitsland en Nederland krijgen geen reprimande over het oplopende overschot op de lopende rekening. Dat het de meeste landen niet lukt om de staatschuld terug te dringen, blijft buiten beschouwing. Sterker nog, landen met een hoge staatsschuld als België en Italië mogen juist de teugels voor hun tekort laten vieren.

  Stoiber
  Merkel heeft inmiddels de Duitse Christendemocraat en ordoliberalist van het eerste uur, Edmund Stoiber, naar voren geschoven om Timmermans te helpen bij zijn zoektocht naar betere Brusselse regelgeving. Volgens Stoiber legt de Europese Commissie ’te veel nadruk legt op details, waardoor meer en meer bureaucratie ontstaat’. Kappen in die regels is nodig wil het Europese project overleven. En als rechtgeaarde ordoliberalist gaat dat wat hem betreft niet met een fileermes, maar met de botte bijl.

  Natuurlijk heeft Frans Timmermans een punt. De Europese interne markt worstelt met tal van regels, die overbodig zijn of zijn geworden. Elke wetgever moet zijn wet- en regelgeving op gezette tijden tegen het licht te houden. Maar Europa dreigt te verdwalen en vast te lopen in het woud aan begrotingsregels, ontsproten uit geesten van ordoliberalen.

  En dat is gewoon rechtse regelzucht. En die regelzucht ondermijnt pas echt de legitimiteit van het Europese project. ‘Het moet van Brussel’, daar heeft de kiezer zijn buik vol van.  ⚠️ Meld

 13. Eens met benjie. Zoals het nu gaat kan het niet doorgaan. Waarom komt in dit soort discussies nooit de meest logische en gemakkelijkste oplossing in beeld om alle grenzen OPEN te zetten. En goede veerdiensten over de Middellandse zee vice versa.

  Vind ik ook Bernard. Wij zitten hier met 17 miljoen mensen en er is eten genoeg voor (bijna) iedereen en denk dat er nog wel 30 miljoen bij kan zonder dat we in de problemen komen. Vind ook dat de veerdiensten over de Middellandse Zee voor verbetering vatbaar zijn maar bovenal dat de oversteek redelijk betaalbaar is voor iedereen. We kunnen geen onderscheid maken en moeten iedereen de kans gunnen om zich in het nog welvarende westen te kunnen vestigen. Misschien een gat in de markt voor rederij Doeksen.


  ⚠️ Meld

 14. Ik ben er van overtuigd dat de meeste Afrikanen en Aziaten nadat ze gezien hebben hoe het er hier toegaat ze het na een paar jaar weer kruipend terug willen en er weer een spreekwoord bij geleerd hebben “Oost west thuis best”. Je moet mensen die hier naar toe gekomen zijn vrij laten om weer terug te gaan. En nee, dat zijn ze nu niet.


  ⚠️ Meld

 15. Het is goed dat je bevestigt dat het gewoon jouw mening is. Zo duidelijk was dat niet. Ik las het als een cynische reactie.


  ⚠️ Meld

 16. Hebben ze eerst heel veel moeite moeten doen om hier te komen en dan willen ze een paar jaar wel weer kruipend terug Bernard? Het is een kleine moeite om hun landgenoten via de mobiele telefoon te waarschuwen voor de verschrikkingen die hen hier te wachten staat.


  ⚠️ Meld

 17. Heb je nu echt zo weinig inlevingsvermogen of lig je uitbuikend op de bank je verveling te verdrijven met sarcasme (helaas wel over de rug van arme drommels die op gammele bootjes proberen ook een toekomst te hebben)?


  ⚠️ Meld

 18. 50 miljoen voor ‘perspectief in Afrika’

  Kabinet doneert miljoenen om stroom aan bootvluchtelingen te stoppen

  Het kabinet trekt per direct 50 miljoen euro uit om te investeren in de ontwikkeling van de Afrikaanse economie. Het idee is dat verbetering van de werkgelegenheid in landen als Ghana, Senegal en Tunesië de plaatselijke jongeren er op den duur van zal weerhouden op de boot te stappen naar Europa

  Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hoopt dat andere Europese landen snel volgen. Ploumen erkent dinsdag in de Volkskrant dat met 50 miljoen euro het probleem niet is opgelost, maar zij ziet het vooral als een politiek signaal aan haar Europese collega’s met wie zij vandaag overlegt in de Europese Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Daar zal zij oproepen tot meer investeringen in de Noord-Afrikaanse economie en meteen haar eigen eerste bod op tafel leggen. ‘Wij zijn hier goed in’, aldus Ploumen.

  Omdat wij als eerste en een van de weinige landen ontwikkelingshulp en handel hebben gekoppeld. De Europese plannen zijn tot nu toe te weinig concreet. Je bent er niet als je alleen maar de bootjes onklaar maakt

  Zij verwijst naar de plannen die nu in Brussel worden uitgewerkt om militair in te grijpen: de EU wil de boten opsporen en vernietigen waarmee mensensmokkelaars migranten naar Europa laten oversteken. In een ingezonden stuk in de Volkskrant benadrukt Ploumen vandaag dat het daarbij niet kan blijven als de EU serieus zoekt naar een structurele oplossing van de almaar groeiende asielinstroom.

  Geen paradijs
  ‘Wie zijn leven riskeert om naar Europa te komen, is niet alleen wanhopig; die heeft ook lef en ambitie’, schrijft Ploumen. ‘We moeten nu zorgen dat zo iemand zijn lef en ambitie inzet om een bestaan op te bouwen in eigen land. Want het paradijs dat hij zoekt, bestaat niet. Wie niet onderweg verdrinkt, eindigt te vaak als illegaal, sjokkend langs de stranden van Spanje of Italië om zonnebrillen te verkopen die niemand wil hebben.”Perspectief, daar gaat het om’, schrijft Ploumen.

  We moeten nu alles uit de kast halen om te voorkomen dat jonge Afrikanen morgen in Libië op een gammel bootje stappen

  De bewindsvrouw speelt de 50 miljoen euro vrij binnen haar Dutch Good Growth Fund, het investeringsfonds dat ontwikkelingshulp nadrukkelijk koppelt aan handel. Het kabinet heeft daar in 2012 750 miljoen euro in gestort, nadat het voor 1 miljard had bezuinigd op ontwikkelingshulp. Het is Ploumens paradepaard, maar het fonds is niet onomstreden. Diverse traditionele ontwikkelingsorganisaties zijn sceptisch omdat ook het Nederlandse bedrijfsleven kan profiteren van dit geld, terwijl het voor de allerarmsten hoogstens indirect wat oplevert.

  ‘Kansen in de regio’
  Ook de miljoenen die nu vrijkomen worden gebruikt voor investeringen en steun aan lokale ondernemers en aan Nederlandse bedrijven die kansen zien in die regio. ‘Nederlandse bedrijven die mooie investeringsplannen hebben voor de regio maar tegen obstakels oplopen, gaan we helpen de stap toch te zetten. Mkb’ers en ondernemers in spe in landen als Ghana, Senegal en Tunesië gaan we helpen hun plannen te realiseren. Met advies, praktische hulp en financieringsmogelijkheden.

  Daarnaast gaan we samenwerken met maatschappelijke organisaties en sociale ondernemers die al actief zijn in de regio en weten wat werkt. Zo bereiken we ook de meest kwetsbare groepen.’Het kabinet moet in juni beslissen of en hoe het verder wil bijdragen aan Europese maatregelen tegen de asielinstroom. Dat gaat om te beginnen om deelname aan militaire acties in Libische wateren en op Libisch grondgebied.

  Gewapende confrontaties met smokkelaars en met zwaarbewapende terreurorganisaties als IS zijn daarbij niet uitgesloten.Het tweede heikele punt is de automatische spreiding van erkende asielzoekers over de EU-landen. De Europese Commissie wil dat Nederland zich vastlegt op een quotum van 4,35 procent van de mensen. Ook daar moet het kabinet nog een standpunt over innemen. Regeringspartij VVD is bepaald niet enthousiast.

  Zie:
  Volkskrant.nl: Kabinet geeft hulp aan Afrika om migratie te stoppen  ⚠️ Meld

 19. Het gaat steeds over hoe we om moeten gaan met de vluchtelingenstroom. Waarom niet hoe we de vluchtelingenstroom kunnen voorkomen? Als het probleem niet ontstaat hoeven we het ook niet op te lossen.
  Voorbeeld: wat zou het effect zijn als je in de landen waar vluchtelingen uit afkomstig zijn een communicatiecampagne lanceert met inhoud als:

  1. Als je de oversteek waagt, is de kans enorm dat je verzuipt. En voor de duidelijkheid: we helpen je niet.
  2. Als je de overkant haalt, word je als ongewenst beschouwd en als zodanig behandeld. Geen uitkering, geen werk, geen onderdak, wel snoeiharde represailles op wangedrag.Alleen degenen die zichzelf kunnen bedruipen en iets bijdragen zijn welkom, de rest niet. In Australie werkt het ook zo en dat bevalt daar prima.
  3. Verklein je risico op doodgaan of een kansloos leven door OF de omstandigheden in je eigen land te verbeteren, OF naar een land te vluchten waar je niet met een boot heen hoeft en waar ze blij zijn met je komst.

  Zou dit niet helpen bij het beperken van de toestroom?


  ⚠️ Meld

 20. Vrees van niet. Die mensen zijn het stadium van vrienden en geliefden achterlaten in hun land van herkomst al lang voorbij…MOETEN alleen de centen nog bij elkaar vergaren en dan……..koste wat kost……de VRIJHEID tegemoed! Alles beter ook dat in dit verstikkende land te blijven.


  ⚠️ Meld

 21. Dus moeten we eerlijk zijn en duidelijk communiceren dat die vrijheid wel heel relatief is. De hele Arabische Lente was erop gericht dictatuur in te ruilen voor vrijheid en zie wat er van komt: een grote ellende, armoe en slachtpartijen. Nou, veel geluk met die vrijheid. De levensomstandigheden van de meeste mensen waren onder de dictatuur een stuk beter dan nu.
  “Beter in de shit in je eigen land, dan dood aanspoelen op het europese strand!” Zoiets.


  ⚠️ Meld

 22. We MOETEN altijd eerlijk zijn. Lijkt mij.
  Eens hoor, misschien is er een meester filosoof die eens een college over VRIJHEID kan geven (ken er wel één).
  Die vrijheidsdrang zal vast zo enorm zijn…dat ie in gedachten die shit thuis al mijlenver achter zich heeft gelaten.


  ⚠️ Meld

 23. Vrouw redt levens duizenden bootvluchtelingen

  Nawal Soufi gaf haar nummer aan Syrische vluchtelingen, zodat ze altijd iemand kunnen bellen als er een boot in de problemen komt op zee

  Nawal Soufi was een 27-jarige Siciliaanse student politieke wetenschappen toen ze in 2013 naar de Syrische stad Aleppo vertrok om medicijnen uit te delen. Iedereen die ze tegenkwam kreeg haar gsm-nummer, dat snel verspreid werd en waarmee al duizenden mensen konden worden gered. Soufi heeft haar gsm namelijk altijd op zak en geeft alle meldingen consequent door aan de Italiaanse kustwacht.

  Haar eerste telefoontje kreeg Soufi ’s ochtends heel vroeg in de zomer van 2013, vanaf een boot met honderden vluchtelingen in de Middellandse Zee. Ze belde direct de Italiaanse kustwacht, die haar perfect uitlegde wat ze moest vragen aan de vluchtelingen om de gps-coördinaten te weten te komen. Enkele, lange, stille uren later kwam het verlossende bericht: iedereen op de boot was gered. Sindsdien heeft ze al honderden van deze telefoontjes gehad. In een interview met AFP zegt Soufi:

  “Een telefoontje kan op elk moment van de dag komen. Ik krijg dan soms te horen dat ze met vijfhonderd mensen al tien dagen op zee zitten, op dat moment zonder water.”

  Nawal, zoals de vluchtelingen en mensen in Italië haar kennen, is ondertussen een symbool van hoop geworden voor migranten die hun leven riskeren voor een betre toekomst in Europa. Vluchtelingen blijven haar bellen, ondanks dat de nummers van de kustwacht op haar Facebookpagina staan:

  “Bij elk drama voel ik een leegte. Een leegte die eigenlijk nutteloos is. Hoe kunnen we in 2015 nog steeds blijven denken dat de oplossing voor die mensen schuilt in ze vervoeren in dat soort boten?”  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.